Begränsa sökningen

   

   

  AjUU 1/2020 rd61231509-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande AjUU 1/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 1/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx26230https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6942C939-2FD7-4CB2-B50B-81CDF1618BAA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 4/2020 rd102763805-07-2021 12:10:3405-07-2021 12:10:34Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande AjUU 4/2020 rd RP 67/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx56460https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B0A1F93C-8422-4AE4-B9FD-1E4C8B74F089}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 8/2020 rd104916802-09-2021 12:04:1002-09-2021 12:04:10Utlåtande AjUU 8/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 8/2020 rd─ RP 146/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx17710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{767B5F56-459A-4FA7-BC19-79BF599C4FE0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 1/2020 rd61033409-05-2021 18:58:1209-05-2021 18:58:12Utlåtande AjUU 1/2020 rd Ö 5/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx795140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{65DFC0B5-0BB1-4300-A1FD-30D1198EC821}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 5/2020 rd102874111-03-2022 09:52:2711-03-2022 09:52:27Utlåtande AjUU 5/2020 rd─ RP 13/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 5/2020 rd─ RP 13/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx29250https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{84BA8CB0-5E77-4C36-8746-B939073DA272}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 2/2020 rd61233709-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande AjUU 2/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 2/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx27930https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8DACE3B7-A3E7-4153-80F0-9B1C22837118}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUU 7/2020 rd104001509-05-2021 19:18:4809-05-2021 19:18:48Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande AjUU 7/2020 rd B 1/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx418110https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{23C8CB94-84D0-46A4-96D6-44EBB6CFC227}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 6/2020 rd102871809-05-2021 19:10:5009-05-2021 19:10:50Utlåtande AjUU 6/2020 rd Ö 22/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1117150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{ED092669-3F58-43E7-AC87-AF3C8962AAF6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 5/2020 rd102874011-03-2022 09:55:0611-03-2022 09:55:06Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande AjUU 5/2020 rd RP 13/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx45850https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FFA6F06A-C316-4467-9B36-2586663DFB60}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUU 6/2020 rd102871909-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande AjUU 6/2020 rd─ Ö 22/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeAjUU 6/2020 rd─ Ö 22/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx27540https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5FDE5E31-DB0E-4B38-9CF6-6C9C96063498}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js