Begränsa sökningen

   

   

  EkUU 18/2020 rd54629526-01-2021 12:10:2526-01-2021 12:10:25Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation E 67/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx2240https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DF79E37D-1916-4498-9AE1-0C7610133228}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 1/2020 rd91741108-07-2020 08:06:0408-07-2020 08:06:04Utlåtande EkUU 1/2020 rd─ U 13/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 1/2020 rd─ U 13/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2910https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7E8A9EE7-F8B2-4976-A7CE-18C733DB67A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 23/2020 rd100775701-12-2020 09:36:5901-12-2020 09:36:59Utlåtande EkUU 23/2020 rd─ RP 146/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeEkUU 23/2020 rd─ RP 146/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3120https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D9F3EFF2-8192-44B8-9133-2740942948EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 6/2020 rd102969730-06-2020 08:04:0630-06-2020 08:04:06Utlåtande EkUU 6/2020 rd─ E 62/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 6/2020 rd─ E 62/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3010https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{23E0C274-020D-43DD-9561-A9A1790E6767}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 14/2020 rd103172829-01-2021 09:07:4629-01-2021 09:07:46Utlåtande EkUU 14/2020 rd─ RP 23/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 14/2020 rd─ RP 23/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6810https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{48B3409F-6172-45B9-8F8A-EF1160D36F36}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 17/2020 rd103832919-04-2021 12:09:4419-04-2021 12:09:44Utlåtande EkUU 17/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 17/2020 rd─ B 1/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3510https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{75927DE7-F0E5-4011-B91D-E4E73E3A7F81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 19/2020 rd106037025-02-2021 11:48:4725-02-2021 11:48:47Utlåtande EkUU 19/2020 rd─ U 45/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 19/2020 rd─ U 45/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A7AC791B-8CEE-4CD2-ABFE-AE448CD5D582}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 9/2020 rd102875920-01-2021 09:29:2220-01-2021 09:29:22Utlåtande EkUU 9/2020 rd─ RP 72/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 9/2020 rd─ RP 72/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx8250https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6ED47C09-C2A2-4635-B1AE-3D80980560A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 8/2020 rd102715028-10-2020 05:45:5728-10-2020 05:45:57Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation SRR 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx234180https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{77984EB6-A25E-4592-AE71-AD2D8E5A287F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 3/2020 rd102966728-10-2020 05:35:2528-10-2020 05:35:25Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation E 61/2019 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx10040https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{237F99A5-B802-47B8-A12A-114D18945C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js