Begränsa sökningen

   

   

  EkUU 1/2020 rd91741109-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 1/2020 rd─ U 13/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 1/2020 rd─ U 13/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx8110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7E8A9EE7-F8B2-4976-A7CE-18C733DB67A2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 3/2020 rd102966809-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx11010https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{965812A7-CD9B-40F1-9EE2-9381FED3B229}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 12/2020 rd103036009-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 12/2020 rd─ U 11/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 12/2020 rd─ U 11/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx14610https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9D52707D-AF86-482E-95EA-9C43E4530E66}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 17/2020 rd103832909-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande EkUU 17/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 17/2020 rd─ B 1/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx19950https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{75927DE7-F0E5-4011-B91D-E4E73E3A7F81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 21/2020 rd104673231-08-2021 11:58:0931-08-2021 11:58:09Utlåtande EkUU 21/2020 rd─ RP 139/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 21/2020 rd─ RP 139/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx15320https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{76E8BF6C-C8E2-4459-97FE-D92EC1B08B0F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 8/2020 rd102715006-04-2022 07:30:3606-04-2022 07:30:36Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande EkUU 8/2020 rd SRR 1/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx51260https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{77984EB6-A25E-4592-AE71-AD2D8E5A287F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 27/2020 rd103779611-03-2022 09:55:1011-03-2022 09:55:10Utlåtande EkUU 27/2020 rd RP 224/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx28130https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{114CD86B-2E2A-41F3-98DE-843B206C9738}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 13/2020 rd103048209-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 13/2020 rd─ U 15/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 13/2020 rd─ U 15/2020 rd Ekonomiutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13340https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0742581A-D195-44A3-B1DE-E4CA67924FB2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  EkUU 14/2020 rd103174509-05-2021 19:11:3709-05-2021 19:11:37Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande EkUU 14/2020 rd RP 23/2020 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx509130https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{116F396B-A1EA-4DF7-9E3E-FFC5B6BEC7BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  EkUU 6/2020 rd102969709-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande EkUU 6/2020 rd─ E 62/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeEkUU 6/2020 rd─ E 62/2019 rd Ekonomiutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx10420https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{23E0C274-020D-43DD-9561-A9A1790E6767}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js