Begränsa sökningen

   

   

  FiUB 10/2020 rd102771416-06-2020 11:51:5116-06-2020 11:51:51Betänkande FiUB 10/2020 rd─ RP 82/2020 rd Godkänts 3.3 BetänkandeFiUB 10/2020 rd─ RP 82/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx3410https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8B19BF43-F644-48B9-8F7A-4880AA4131FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUB 17/2020 rd103800212-10-2020 07:02:1912-10-2020 07:02:19Betänkande FiUB 17/2020 rd ─ RP 131/2020 rd Godkänts 3.2 BetänkandeFiUB 17/2020 rd─ RP 131/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto{F4EE1476-D01D-4004-B996-4628B4A50E7C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUB 15/2020 rd104152825-09-2020 12:47:3725-09-2020 12:47:37Betänkande FiUB 15/2020 rd ─ RP 119/2020 rd Godkänts 3.2 BetänkandeFiUB 15/2020 rd─ RP 119/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om en femte STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx1410https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto{E5C84226-A661-48B7-9BC8-BA4B122AA608}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUB 3/2020 rd60014609-10-2020 06:16:0609-10-2020 06:16:06Betänkande FiUB 3/2020 rd ─ RP 24/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeFiUB 3/2020 rd─ RP 24/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx4930https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto{B12DB365-756B-4CA2-AB4F-6E114B7E9923}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUB 4/2020 rd59982130-10-2020 12:46:0130-10-2020 12:46:01Behandlingsinformation RP 33/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Reservation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx13830https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8DBFBC59-BD51-4F98-A849-26D85ED04A09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUB 14/2020 rd103519121-09-2020 10:39:5921-09-2020 10:39:59Behandlingsinformation RP 112/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx5930https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{989A68E9-39B2-49E3-BFFC-57502F9CA1FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUB 21/2020 rd57472217-11-2020 11:14:3217-11-2020 11:14:32Behandlingsinformation RP 143/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx12120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{758910CE-8D9E-47D2-AE26-5AE7B79C0526}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUB 20/2020 rd90516210-11-2020 12:23:3410-11-2020 12:23:34Behandlingsinformation RP 168/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Betänkande FiUB 20/2020 rd RP 168/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx10100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{2C8803B6-CA7F-43FC-ABE1-DA219A7F61DC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUB 11/2020 rd103342416-06-2020 12:35:1716-06-2020 12:35:17Betänkande FiUB 11/2020 rd─ RP 83/2020 rd Godkänts 3.3 BetänkandeFiUB 11/2020 rd─ RP 83/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx4940https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{D8FEBC93-A483-4C58-A564-F6895B234DC5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUB 13/2020 rd103525730-10-2020 12:24:0330-10-2020 12:24:03Behandling information RP 88/2020 rd RP 97/2020 rd   Identifieringselementet Inledning Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx268110https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/TalousarvioMietinto{5720A710-0343-4192-86DC-FA232812E2C0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js