Begränsa sökningen

   

   

  FiUU 2/2022 rd120619623-03-2022 11:17:1023-03-2022 11:17:10Utlåtande FiUU 2/2022 rd─ U 10/2022 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 2/2022 rd─ U 10/2022 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3920https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C662A6FE-0562-4657-84D0-CFFB0C176B51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 9/2022 rd124501102-09-2022 09:32:5702-09-2022 09:32:57Utlåtande FiUU 9/2022 rd─ U 22/2022 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 9/2022 rd─ U 22/2022 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2541FE64-582F-4086-9E08-33D397FDAE2B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 12/2022 rd123233422-06-2022 08:02:4722-06-2022 08:02:47Utlåtande FiUU 12/2022 rd B 2/2022 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx234200https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C5BA4BE1-6DB0-45E1-B0C7-1675DF858787}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 8/2022 rd122273406-06-2022 10:28:5406-06-2022 10:28:54Utlåtande FiUU 8/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Godkänts 3.3 UtlåtandeFiUU 8/2022 rd─ SRR 1/2022 rd Finansutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx160240https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E1E229E2-29E6-4489-9F75-3E8852A809BF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 15/2022 rd125787010-01-2023 13:22:2710-01-2023 13:22:27Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FiUU 15/2022 rd U 16/2022 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx650https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3C429583-D7A0-4EA7-BF7D-66ADCCA46A5C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 9/2022 rd124501002-09-2022 09:37:3702-09-2022 09:37:37Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande FiUU 9/2022 rd U 22/2022 rd Finansutskottet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx126140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{555230FE-109E-4180-943C-BEE0C27BF3D9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 6/2022 rd124500802-09-2022 09:31:4402-09-2022 09:31:44Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FiUU 6/2022 rd U 72/2021 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx82140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D0C828A8-8CA5-4900-B389-86FE813DA8B7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 3/2022 rd122098302-05-2022 09:19:1002-05-2022 09:19:10Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FiUU 3/2022 rd U 16/2022 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx120140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EDE46A77-B9A0-4DA6-88CE-72049CAF425C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 8/2022 rd122273319-12-2022 08:56:1919-12-2022 08:56:19Utlåtande FiUU 8/2022 rd SRR 1/2022 rd Finansutskottet Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen har fått ett skriftligt STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx32790https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{BDB722D6-F9F0-4C4A-84A7-F7022797AAF6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 12/2022 rd123233522-06-2022 07:59:2422-06-2022 07:59:24Utlåtande FiUU 12/2022 rd─ B 2/2022 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeFiUU 12/2022 rd─ B 2/2022 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2021 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx86130https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{115A5C06-6043-4F74-9639-9395A4589BC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js