Begränsa sökningen

   

   

  FiUU 3/2020 rd104180725-09-2020 07:56:4025-09-2020 07:56:40Utlåtande FiUU 3/2020 rd─ RP 19/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFiUU 3/2020 rd─ RP 19/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4910https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B69C55B2-F080-413E-B485-FDE0567C6B2F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 4/2020 rd105723722-03-2021 12:53:4222-03-2021 12:53:42Utlåtande FiUU 4/2020 rd─ U 45/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 4/2020 rd─ U 45/2018 rd Finansutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx520https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D69BF582-13D3-4E19-8AFF-F921E45F3D7B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 4/2020 rd105723622-03-2021 12:55:2722-03-2021 12:55:27Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation U 45/2018 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx24100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{28B2DE1F-5B3D-40D2-B044-791899196A41}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 5/2020 rd104769512-03-2021 09:37:1812-03-2021 09:37:18Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation B 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx135100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C0D8D8A6-BF21-4883-9DA3-EC8E0BB3BEA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 2/2020 rd103624328-10-2020 05:58:4628-10-2020 05:58:46Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation E 64/2020 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx18480https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6F77CF80-F71E-40DA-8E18-388C1F32AA3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 3/2020 rd104180625-09-2020 08:02:2025-09-2020 08:02:20Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation RP 19/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx18690https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3C91DE40-E92D-4CD5-8DDC-0D908CEE5530}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 1/2020 rd56170721-04-2021 10:40:4421-04-2021 10:40:44Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation E 45/2019 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx0https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{CDCAF925-37C5-400B-A6FD-DA652CB2F60C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FiUU 1/2020 rd56170821-04-2021 10:37:1321-04-2021 10:37:13Utlåtande FiUU 1/2020 rd─ E 45/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 1/2020 rd─ E 45/2019 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx0https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A732C0D2-721E-4F25-A5DE-4099E17D8850}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 2/2020 rd103624527-08-2020 09:35:3427-08-2020 09:35:34Utlåtande FiUU 2/2020 rd─ E 64/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFiUU 2/2020 rd─ E 64/2020 rd Finansutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4320https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A09EC3CA-3833-4071-A3E7-716A6F47B975}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FiUU 5/2020 rd104769612-03-2021 09:33:4112-03-2021 09:33:41Utlåtande FiUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.3 UtlåtandeFiUU 5/2020 rd─ B 1/2020 rd Finansutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7449D27D-DAA6-4F91-93EC-03464B787E51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js