Begränsa sökningen

   

   

  FsUU 14/2022 rd125816011-01-2023 12:12:1011-01-2023 12:12:10Utlåtande FsUU 14/2022 rd─ SRR 9/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFsUU 14/2022 rd─ SRR 9/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3360https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{81979774-142A-470E-AA0B-4EA6F5E270D8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 16/2022 rd127313627-02-2023 10:37:3127-02-2023 10:37:31Utlåtande FsUU 16/2022 rd─ EÄ 59/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeFsUU 16/2022 rd─ EÄ 59/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets utredning till riksdagen om läget i fråga om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2170https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{49572C42-1879-421C-862E-32201E259A00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FsUU 2/2022 rd121463001-04-2022 08:33:4201-04-2022 08:33:42Utlåtande FsUU 2/2022 rd SRR 11/2021 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen högsta förvaltningsdomstolen Riksåklagarens byrå Elisa Abp STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx260160https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C0B3E48A-B703-4C51-8796-C70BE1CE1E10}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 10/2022 rd103295721-11-2022 11:02:4521-11-2022 11:02:45Utlåtande FsUU 10/2022 rd SRR 8/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen industriråd Eeva Vahtera  arbets- och näringsministeriet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx82100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B83A890C-1B6A-4FBB-AC6C-59CD880747E1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 17/2022 rd126573407-02-2023 08:40:3007-02-2023 08:40:30Utlåtande FsUU 17/2022 rd MI 4/2022 rd Försvarsutskottet Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx43160https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E951215B-3B0D-40BE-8526-C3F5AA2AF6DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 4/2022 rd121360124-05-2022 09:48:1524-05-2022 09:48:15Utlåtande FsUU 4/2022 rd SRR 2/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026 Försvarsmaktens anslag ökas 2023 med cirka 788 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx28290https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8417D1A5-EB8B-4913-97F2-DAEAB6362D59}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 14/2022 rd125815811-01-2023 12:15:4611-01-2023 12:15:46Utlåtande FsUU 14/2022 rd SRR 9/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx5290https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{166EC391-5425-4FD6-80C2-F34394F98DFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 9/2022 rd87793826-10-2022 07:14:1426-10-2022 07:14:14Utlåtande FsUU 9/2022 rd RP 140/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx170120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{AE1B4B15-0F1C-45F3-A8F2-03B6CF87407F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 18/2022 rd126587807-02-2023 13:37:2707-02-2023 13:37:27Utlåtande FsUU 18/2022 rd SRR 17/2022 rd Försvarsutskottet Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands deltagande i Europeiska unionens uppdrag för militärt bistånd till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx51120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{4ECCC6DD-CB94-4A47-A2E6-144EFB93811B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FsUU 5/2022 rd122376921-06-2022 10:38:4921-06-2022 10:38:49Utlåtande FsUU 5/2022 rd RP 94/2022 rd Försvarsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx272100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B9A9EFF2-2EAA-4F54-8B39-76528273EFAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js