Begränsa sökningen

   

   

  FvUU 9/2020 rd54545009-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande FvUU 9/2020 rd─ E 70/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 9/2020 rd─ E 70/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5310https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{50769545-A77C-4310-916B-96CB7E3B8A09}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 10/2020 rd54545709-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande FvUU 10/2020 rd─ U 93/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 10/2020 rd─ U 93/2018 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4820https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D262497A-D462-40F1-87B7-D2288C12FDFC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 11/2020 rd54724709-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande FvUU 11/2020 rd─ E 67/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 11/2020 rd─ E 67/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6310https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{85EF1509-0147-497B-9788-666367F68E86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 8/2020 rd103623709-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande FvUU 8/2020 rd─ E 53/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 8/2020 rd─ E 53/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx10710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{4865BB7D-03AA-40A2-8FC2-824F64E61E7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 15/2020 rd105944209-05-2021 19:16:2109-05-2021 19:16:21Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FvUU 15/2020 rd U 31/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx12810https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{066D826E-AC99-4842-BF99-92435C32E977}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FvUU 22/2020 rd108014720-05-2021 12:08:3120-05-2021 12:08:31Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FvUU 22/2020 rd U 51/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx10220https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5FD3B81A-3547-43B6-A098-5069F9D6DF2E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FvUU 24/2020 rd108741512-06-2021 02:35:3512-06-2021 02:35:35Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FvUU 24/2020 rd U 28/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx7930https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E3DF930D-67A0-401C-A520-D1317C264680}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FvUU 24/2020 rd108741611-06-2021 09:35:3411-06-2021 09:35:34Utlåtande FvUU 24/2020 rd─ U 28/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 24/2020 rd─ U 28/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3020https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A614B80E-C1B7-4A44-B852-C36292874F4A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  FvUU 28/2020 rd109172919-07-2021 12:16:5619-07-2021 12:16:56Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande FvUU 28/2020 rd E 128/2020 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets utredning STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx2310https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EE52BAB3-F5D2-486C-8BE3-260BDAF4FE52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  FvUU 20/2020 rd258972021-09-2021 12:53:4321-09-2021 12:53:43Utlåtande FvUU 20/2020 rd─ RP 31/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeFvUU 20/2020 rd─ RP 31/2020 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx12320https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E6956818-639C-42A9-9FDF-0D1CF7E70197}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js