Begränsa sökningen

   

   

  GrUB 22/2020 rd104297411-03-2022 08:33:5811-03-2022 08:33:58Betänkande GrUB 22/2020 rd─ RP 122/2020 rd Klart 5.1 BetänkandeGrUB 22/2020 rd─ RP 122/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx12720https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{640B898E-0A6D-4945-9F10-BCE831E25AA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 24/2020 rd104865515-10-2021 08:50:5715-10-2021 08:50:57Betänkande GrUB 24/2020 rd─ RP 118/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 24/2020 rd─ RP 118/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx12220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{55A50A43-59AE-4FBA-998D-6A83E1E43BBF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 25/2020 rd105222707-05-2021 18:41:0607-05-2021 18:41:06Betänkande GrUB 25/2020 rd─ RP 19/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 25/2020 rd─ RP 19/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx15970https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{861A2D1B-82F1-4B24-B82A-19E726C2CFDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 23/2020 rd104374716-09-2021 13:30:3416-09-2021 13:30:34Betänkande GrUB 23/2020 rd─ TKF 3/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 23/2020 rd─ TKF 3/2020 rd Grundlagsutskottet Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx17430https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{FF57EF9F-B503-4F21-8A13-EA4ABFE9C85F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 5/2020 rd59903408-05-2021 11:26:5308-05-2021 11:26:53Betänkande GrUB 5/2020 rd Ö 5/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1036240https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{B578C2CA-BC54-4A1E-82D2-42423BF067F2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 16/2020 rd59364207-05-2021 18:56:3107-05-2021 18:56:31Betänkande GrUB 16/2020 rd─ B 2/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 16/2020 rd─ B 2/2019 rd Grundlagsutskottet Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018 INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx245100https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0CCC6F90-6BFC-4052-96B5-2F3201EA2259}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 11/2020 rd59900608-05-2021 10:50:3508-05-2021 10:50:35Betänkande GrUB 11/2020 rd Ö 10/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1257180https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{83C450C0-2440-4CCB-98F4-B4F2C5CD087F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 16/2020 rd59901408-05-2021 11:06:3508-05-2021 11:06:35Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande GrUB 16/2020 rd B 2/2019 rd Grundlagsutskottet Justitiekanslerns i STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx570100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{6AF1CEE4-DE77-4B0A-BFAC-4A4FD4C1D604}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 3/2020 rd59902608-05-2021 10:48:0808-05-2021 10:48:08Betänkande GrUB 3/2020 rd Ö 2/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx1053180https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C0A2D727-CF57-43EF-A451-194FF6DF6CFD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 14/2020 rd59901208-05-2021 11:09:4408-05-2021 11:09:44Betänkande GrUB 14/2020 rd Ö 17/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx930170https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{9846F7F5-E864-4C20-BC42-0C24B838555F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js