Begränsa sökningen

   

   

  GrUB 16/2020 rd59364226-10-2020 11:52:1426-10-2020 11:52:14Betänkande GrUB 16/2020 rd─ B 2/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 16/2020 rd─ B 2/2019 rd Grundlagsutskottet Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018 INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx9110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0CCC6F90-6BFC-4052-96B5-2F3201EA2259}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 5/2020 rd59452028-01-2021 11:06:5828-01-2021 11:06:58Betänkande GrUB 5/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 5/2020 rd─ Ö 5/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8310https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E710B036-AAD9-439A-979F-0434201BB7E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 7/2020 rd59511503-02-2021 14:19:4903-02-2021 14:19:49Betänkande GrUB 7/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 7/2020 rd─ Ö 7/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx7220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E310C375-8088-4BBF-99AE-0E3323539507}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 20/2020 rd103084003-06-2020 08:37:3103-06-2020 08:37:31Betänkande GrUB 20/2020 rd─ Ö 23/2020 rd Godkänts 3.2 BetänkandeGrUB 20/2020 rd─ Ö 23/2020 rd Grundlagsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx7220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{626A5E5A-3F62-4938-BEB2-4DABE7940226}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 23/2020 rd104374705-10-2020 12:05:3705-10-2020 12:05:37Betänkande GrUB 23/2020 rd─ TKF 3/2020 rd Godkänts 3.2 BetänkandeGrUB 23/2020 rd─ TKF 3/2020 rd Grundlagsutskottet Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx5110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{FF57EF9F-B503-4F21-8A13-EA4ABFE9C85F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 11/2020 rd59900630-10-2020 12:16:0530-10-2020 12:16:05Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation Ö 10/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx431300https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{83C450C0-2440-4CCB-98F4-B4F2C5CD087F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 2/2020 rd59902030-10-2020 12:09:1730-10-2020 12:09:17Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation Ö 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx590370https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{DA85D261-8D55-4214-AF73-93E348E9BA48}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 8/2020 rd59440810-11-2020 13:09:1810-11-2020 13:09:18Betänkande GrUB 8/2020 rd─ Ö 9/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeGrUB 8/2020 rd─ Ö 9/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx8730https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{609BCB17-316E-42F8-9664-A2006F60D248}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUB 8/2020 rd59904310-11-2020 13:13:5410-11-2020 13:13:54Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation Ö 9/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx346220https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{B6C1F26A-92C3-4B27-A831-1BA4FB65C2F8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  GrUB 14/2020 rd59901230-10-2020 12:47:3930-10-2020 12:47:39Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kakor Behandlingsinformation Ö 17/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx353130https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{9846F7F5-E864-4C20-BC42-0C24B838555F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js