Begränsa sökningen

   

   

  GrUU 8/2020 rd61544803-08-2020 12:05:4403-08-2020 12:05:44Utlåtande GrUU 8/2020 rd─ RP 38/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeGrUU 8/2020 rd─ RP 38/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx8410https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{23760258-A9D2-4286-A022-FFBD4B4225E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 19/2020 rd103048403-07-2020 05:39:5003-07-2020 05:39:50Utlåtande GrUU 19/2020 rd─ U 15/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeGrUU 19/2020 rd─ U 15/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6310https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B25B7162-38C3-4094-BB9B-7971DCBE50C8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 24/2020 rd103867820-04-2021 09:37:3720-04-2021 09:37:37Utlåtande GrUU 24/2020 rd─ RP 71/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeGrUU 24/2020 rd─ RP 71/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{845F2BFC-58F2-4AAC-BC66-2396399BF40D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 16/2020 rd103952715-09-2020 11:46:1415-09-2020 11:46:14Utlåtande GrUU 16/2020 rd─ E 64/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeGrUU 16/2020 rd─ E 64/2020 rd Grundlagsutskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3720https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{37A792C5-27F2-4671-A0EE-17C55110A808}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 25/2020 rd104008620-04-2021 12:57:1520-04-2021 12:57:15Utlåtande GrUU 25/2020 rd─ RP 87/2020 rd, RP 114/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeGrUU 25/2020 rd─ RP 87/2020 rd, RP 114/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4410https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{75E95F56-6E31-4328-A65F-789BCA5F416E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 27/2020 rd104100023-09-2020 10:51:3423-09-2020 10:51:34Utlåtande GrUU 27/2020 rd─ B 1/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeGrUU 27/2020 rd─ B 1/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4210https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A06B01AA-4C6D-44A5-96D5-DA6A4F42EA1F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 32/2020 rd104678515-10-2020 09:33:0015-10-2020 09:33:00Utlåtande GrUU 32/2020 rd─ RP 137/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeGrUU 32/2020 rd─ RP 137/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{CC8C2D44-8A8C-475E-9FCA-6666127457E6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 33/2020 rd104685104-11-2020 10:33:0504-11-2020 10:33:05Utlåtande GrUU 33/2020 rd─ RP 14/2020 rd Godkänts 3.4 UtlåtandeGrUU 33/2020 rd─ RP 14/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2310https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{34B58D72-0A29-403D-943B-2486BCA347C6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 36/2020 rd105366101-03-2021 11:53:0201-03-2021 11:53:02Utlåtande GrUU 36/2020 rd─ RP 6/2020 rd Godkänts 3.3 UtlåtandeGrUU 36/2020 rd─ RP 6/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3910https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C547B37A-4B6A-4A59-AD73-55A29BFDEBC0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  GrUU 39/2020 rd258990226-11-2020 13:54:1326-11-2020 13:54:13Utlåtande GrUU 39/2020 rd─ RP 184/2020 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeGrUU 39/2020 rd─ RP 184/2020 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3310https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{00719BB8-876E-447E-B0D2-85063B4F47C6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js