Begränsa sökningen

   

   

  JsUU 16/2020 rd55794509-05-2021 19:08:1409-05-2021 19:08:14Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande JsUU 16/2020 rd E 100/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx6110https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{63817B57-7DAB-40FB-9FD4-263F52277C74}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  JsUU 16/2020 rd55794609-05-2021 07:32:4509-05-2021 07:32:45Utlåtande JsUU 16/2020 rd─ E 100/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 16/2020 rd─ E 100/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C3991120-B6C9-44A2-9EC1-1C61B94D602E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 10/2020 rd102876109-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande JsUU 10/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 10/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx14450https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B597A5CF-B32C-4D3A-B134-A048B86CE197}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 3/2020 rd102967209-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande JsUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13010https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F88C53E2-1399-4515-8297-8E12B9FF9FF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 15/2020 rd103412009-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande JsUU 15/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 15/2020 rd─ B 1/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx24720https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{BE6C1530-007B-4A78-A79F-EE30C9832FE6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 11/2020 rd103932409-05-2021 07:43:1109-05-2021 07:43:11Utlåtande JsUU 11/2020 rd─ U 11/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 11/2020 rd─ U 11/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx11230https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{25AFE814-C7B9-4044-927D-11A990E011F6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 23/2020 rd105322603-09-2021 10:42:1403-09-2021 10:42:14Utlåtande JsUU 23/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 23/2020 rd─ RP 146/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx14940https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{8A63412C-841A-415C-9536-EDC6F3AF4586}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 21/2020 rd106293209-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande JsUU 21/2020 rd─ U 11/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 21/2020 rd─ U 11/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx7820https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B4282807-A707-485F-9C0C-E1D936384950}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 7/2020 rd102607209-05-2021 07:43:1009-05-2021 07:43:10Utlåtande JsUU 7/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeJsUU 7/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Jord- och skogsbruksutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx24040https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{5D62DF5D-2E6F-4823-B27A-C234754DDA1C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  JsUU 8/2020 rd107560809-05-2021 18:57:4309-05-2021 18:57:43Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 U 2/2020 rd E 62/2019 rd Utskottet beslutade sambehandla ärendena U 2 STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx162120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{09DA62C1-3A87-47D5-9015-EB4A04B36C38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js