Begränsa sökningen

   

   

  KoUB 12/2020 rd57412607-05-2021 18:41:0507-05-2021 18:41:05Betänkande KoUB 12/2020 rd─ RP 186/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 12/2020 rd─ RP 186/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx9230https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{74BC7434-9F16-422B-9FA8-675214D00A01}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 15/2020 rd105549207-09-2021 09:03:0007-09-2021 09:03:00Betänkande KoUB 15/2020 rd─ RP 209/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 15/2020 rd─ RP 209/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx10320https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{054A4C0E-F867-4CC3-907D-C5D999DE7F51}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 5/2020 rd103128808-05-2021 11:23:1008-05-2021 11:23:10Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Betänkande KoUB 5/2020 rd RP 77/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx42640https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0CD93277-4E3B-4CFF-9E18-635E3F9C3A4D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 3/2020 rd102622807-05-2021 18:56:3107-05-2021 18:56:31Betänkande KoUB 3/2020 rd─ RP 62/2020 rd Klart 5.1 BetänkandeKoUB 3/2020 rd─ RP 62/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx210130https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{A6DC03A3-6D73-4FBD-B165-0FF7F3EE58DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 11/2020 rd105142228-01-2022 08:28:1428-01-2022 08:28:14Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande KoUB 11/2020 rd B 6/2020 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx34960https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{F80737D6-D93F-4D76-97B3-79CEAD1CC3A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 11/2020 rd105142328-01-2022 08:25:1928-01-2022 08:25:19Betänkande KoUB 11/2020 rd─ B 6/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 11/2020 rd─ B 6/2020 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx20630https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{20A7193D-2E3A-496E-9CCE-78E5CA47EFB0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 7/2020 rd103172707-05-2021 18:46:1407-05-2021 18:46:14Betänkande KoUB 7/2020 rd─ RP 50/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeKoUB 7/2020 rd─ RP 50/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx182110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{909531B9-5D4D-4B4E-B7B2-08A36ED6835C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUB 16/2020 rd103782710-12-2021 14:09:5510-12-2021 14:09:55Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Reservation 1 Reservation 2 Betänkande KoUB 16/2020 rd RP STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx64990https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{6A9BA978-06D0-4B1B-BBE7-EA40D3A74D0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 7/2020 rd103174608-05-2021 11:33:5508-05-2021 11:33:55Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Uttalanden, ställningstaganden Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx73560https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{8DB58024-E39F-4EEA-A4B9-75442DC15FA8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUB 9/2020 rd105270210-03-2022 14:22:3910-03-2022 14:22:39Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Reservation 1 Betänkande KoUB 9/2020 rd RP 17/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx42660https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0C458751-B4C4-49FB-B70B-CBEFD5DA7540}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js