Begränsa sökningen

   

   

  KoUU 4/2020 rd54522209-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande KoUU 4/2020 rd─ U 36/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 4/2020 rd─ U 36/2020 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6620https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{24FF68D6-73D4-44BD-92E5-1448A1046983}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 5/2020 rd54522409-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande KoUU 5/2020 rd─ U 38/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 5/2020 rd─ U 38/2020 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4120https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{1D431827-EA6B-4A6F-9EF9-C42DE8DB9D4E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 11/2020 rd56171409-05-2021 19:17:1909-05-2021 19:17:19Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande KoUU 11/2020 rd U 59/2020 rd Kommunikationsutskottet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx17830https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{61DC46B4-4D7E-436A-9AD2-5717FD986FB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUU 1/2020 rd61607409-05-2021 07:53:3109-05-2021 07:53:31Utlåtande KoUU 1/2020 rd─ RP 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 1/2020 rd─ RP 1/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx31910https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{85306122-33DD-424C-A3E8-8D33BB4A1C1F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 8/2020 rd107959419-05-2021 12:31:1619-05-2021 12:31:16Utlåtande KoUU 8/2020 rd─ E 118/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 8/2020 rd─ E 118/2020 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets utredning: Europas nya klimatambition för 2030 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3210https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3E7C2FDB-B320-4174-9157-FBAEDBBAECB8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 10/2020 rd105548408-09-2021 07:53:0708-09-2021 07:53:07Utlåtande KoUU 10/2020 rd─ B 18/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 10/2020 rd─ B 18/2020 rd Kommunikationsutskottet Klimatårsberättelse 2020 Till miljöutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx22050https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D90F11D8-93A1-430F-9BEB-771244D89C13}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 13/2020 rd55857311-03-2022 09:47:4011-03-2022 09:47:40Utlåtande KoUU 13/2020 rd─ RP 245/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 13/2020 rd─ RP 245/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13230https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{98251E79-6D13-4F97-9687-128228A00CEF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 11/2020 rd56171609-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande KoUU 11/2020 rd─ U 59/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKoUU 11/2020 rd─ U 59/2020 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx15640https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{ADBC560A-BC4E-4B7A-BD95-B9F656DDF81C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KoUU 2/2020 rd102646506-04-2022 07:29:5106-04-2022 07:29:51Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande KoUU 2/2020 rd SRR 1/2020 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx52480https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{171D6A3A-A78A-43B5-9D50-2434F2633885}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KoUU 6/2020 rd104341226-08-2021 21:28:5926-08-2021 21:28:59Utlåtande KoUU 6/2020 rd B 1/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx35670https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{03ED472E-8DC9-4348-AD9D-216A724377C9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js