Begränsa sökningen

   

   

  KuUU 25/2022 rd89432431-10-2022 13:07:0531-10-2022 13:07:05Utlåtande KuUU 25/2022 rd─ RP 154/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeKuUU 25/2022 rd─ RP 154/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1910https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{184128E0-7F63-4BF8-A4D4-AD04C4E3475D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 6/2022 rd120299721-03-2022 08:54:4021-03-2022 08:54:40Utlåtande KuUU 6/2022 rd─ SRR 10/2021 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeKuUU 6/2022 rd─ SRR 10/2021 rd Kulturutskottet Statsrådets människorättspolitiska redogörelse Till utrikesutskottet STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4910https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B016F208-F92E-4942-B76D-EB1AD0F8044D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 17/2022 rd122203708-06-2022 08:12:1808-06-2022 08:12:18Utlåtande KuUU 17/2022 rd B 7/2022 rd Kulturutskottet Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf Förbundet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx273310https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{18D7D615-CD2C-4A0B-A7AD-173EB1832A0E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 18/2022 rd123063415-06-2022 13:25:4815-06-2022 13:25:48Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Utlåtande KuUU 18/2022 rd RP 74/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx279310https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{93127B35-89EF-49BD-83C2-EBD458FD945A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 6/2022 rd120299621-03-2022 08:57:3821-03-2022 08:57:38Utlåtande KuUU 6/2022 rd SRR 10/2021 rd Kulturutskottet Statsrådets människorättspolitiska redogörelse Ambassadör för mänskliga rättigheter och demokrati Rauno Merisaari STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx206150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{67174EE7-44D9-448A-AC0F-52670874B00F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 21/2022 rd125099329-09-2022 07:44:2129-09-2022 07:44:21Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande KuUU 21/2022 rd RP 99/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx169310https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6353FE87-C47E-4552-A67E-0FF565CDBDB7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 15/2022 rd122801001-06-2022 10:28:3701-06-2022 10:28:37Utlåtande KuUU 15/2022 rd─ EÄ 9/2022 rd Godkänts 3.1 UtlåtandeKuUU 15/2022 rd─ EÄ 9/2022 rd Kulturutskottet Matchningsproblemet i fråga om kompetens Till undervisnings- och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3020https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{40C8F6C1-72AD-43AD-B70C-C295EF5FD26A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 16/2022 rd122222306-06-2022 10:24:3606-06-2022 10:24:36Utlåtande KuUU 16/2022 rd B 1/2022 rd Kulturutskottet Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022 Delegationen för jämställdhetsärenden Institutet för hälsa och STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx267330https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{13521FC7-747A-4E9B-BA5B-6E615F5E4E93}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 2/2022 rd120646221-02-2022 08:30:2221-02-2022 08:30:22Utlåtande KuUU 2/2022 rd─ RP 9/2022 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeKuUU 2/2022 rd─ RP 9/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx90140https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C9ABCE27-23EE-475B-AD82-E58F0D871506}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 23/2022 rd87884012-10-2022 13:20:0812-10-2022 13:20:08Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande KuUU 23/2022 rd RP 177/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx141190https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{4EF43963-82A2-4971-8B68-B7E200A814FE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js