Begränsa sökningen

   

   

  KuUU 2/2020 rd61689509-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande KuUU 2/2020 rd─ Ö 4/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 2/2020 rd─ Ö 4/2020 rd Kulturutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx26220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7EECBD10-F242-4CC9-BDF7-EA65ED69C61C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 9/2020 rd103913109-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande KuUU 9/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 9/2020 rd─ B 1/2020 rd Kulturutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx21220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DBCBFC56-3475-4EF8-AEED-BE7CC4F919AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 11/2020 rd105485207-09-2021 11:37:4107-09-2021 11:37:41Utlåtande KuUU 11/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 11/2020 rd─ RP 146/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx21420https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DDC484E2-59D5-4E42-85FB-93654D27B6CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 10/2020 rd104312702-09-2021 08:05:3102-09-2021 08:05:31Utlåtande KuUU 10/2020 rd─ RP 98/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 10/2020 rd─ RP 98/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx14740https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{CB52DF44-0EB3-4A47-B764-85BCACA25848}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 10/2020 rd104312602-09-2021 08:07:1402-09-2021 08:07:14Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande KuUU 10/2020 rd RP 98/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx561150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7BBB2E08-815A-4360-8A71-A0C8CE6866E9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 1/2020 rd61715309-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande KuUU 1/2020 rd─ RP 5/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 1/2020 rd─ RP 5/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx20720https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D1EBDCEA-184A-415F-BB17-15ECB2FF5271}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 6/2020 rd61708509-05-2021 07:48:2009-05-2021 07:48:20Utlåtande KuUU 6/2020 rd─ RP 15/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 6/2020 rd─ RP 15/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx24670https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{CAE509B0-4EC3-491A-89C7-F048A6D8E04A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 7/2020 rd102774209-05-2021 07:43:1009-05-2021 07:43:10Utlåtande KuUU 7/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 7/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Kulturutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx23160https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{038594F4-2A31-4DA9-B429-E2787E5AAC3D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  KuUU 8/2020 rd103050314-09-2021 08:13:1014-09-2021 08:13:10Utlåtande KuUU 8/2020 rd RP 18/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx65880https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EFB2F1AD-EE1E-4AC8-AAC0-323A43E2A028}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  KuUU 8/2020 rd103050414-09-2021 08:11:5014-09-2021 08:11:50Utlåtande KuUU 8/2020 rd─ RP 18/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeKuUU 8/2020 rd─ RP 18/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx334110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9EC676A9-675A-444F-A9A3-6E9CB731E811}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js