Begränsa sökningen

   

   

  LaUU 7/2020 rd104340924-08-2021 12:03:3324-08-2021 12:03:33Utlåtande LaUU 7/2020 rd─ RP 18/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 7/2020 rd─ RP 18/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx20220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7F1E8281-BC23-4876-BD6D-CF9DC26A5834}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 5/2020 rd103869009-05-2021 19:19:1509-05-2021 19:19:15Utlåtande LaUU 5/2020 rd RP 117/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx572100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6A022028-51E9-4F60-8ED3-250F1C388180}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 2/2020 rd61140209-05-2021 19:02:4809-05-2021 19:02:48Utlåtande LaUU 2/2020 rd RP 45/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx834120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{2E4EE1C9-E8CF-4FDB-8CC2-994D3470F98D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 4/2020 rd103022309-05-2021 19:14:4109-05-2021 19:14:41Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare RP 54/2019 rd RP 10/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx540100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B32A99AB-848C-4A88-8E26-94746BB5C119}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 6/2020 rd103921309-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande LaUU 6/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 6/2020 rd─ B 1/2020 rd Lagutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx22730https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{AEBE14FC-F474-4BB2-97EC-BB9894CEE98D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 4/2020 rd103022409-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande LaUU 4/2020 rd─ RP 54/2019 rd, RP 10/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 4/2020 rd─ RP 54/2019 rd, RP 10/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx28160https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A3D5326C-A65C-44E8-95B7-4BF696C3DA6F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 3/2020 rd102627606-04-2022 07:30:1206-04-2022 07:30:12Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande LaUU 3/2020 rd SRR 1/2020 rd Lagutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx57960https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DE6AF626-8631-4498-9DD5-9A9F696B35A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 5/2020 rd103869109-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande LaUU 5/2020 rd─ RP 117/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 5/2020 rd─ RP 117/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx14030https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{22CCC12E-9566-4E37-91E0-19FD9A186E6E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 8/2020 rd105454006-09-2021 11:25:1406-09-2021 11:25:14Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Utlåtande LaUU 8/2020 rd RP 146/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen om STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx56060https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0728D2BF-3604-48CF-91FA-A58D0AE92A94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 6/2020 rd103921209-05-2021 19:19:5709-05-2021 19:19:57Utlåtande LaUU 6/2020 rd B 1/2020 rd Lagutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx44450https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6347C285-EF75-4833-9C6E-2AEE05ED2BA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js