Begränsa sökningen

   

   

  LaUU 3/2020 rd102627709-05-2021 07:48:2009-05-2021 07:48:20Utlåtande LaUU 3/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 3/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Lagutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13720https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B8C57523-37F7-46A5-A5C7-44C3FA7803EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 5/2020 rd103869109-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande LaUU 5/2020 rd─ RP 117/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 5/2020 rd─ RP 117/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx7630https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{22CCC12E-9566-4E37-91E0-19FD9A186E6E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 5/2020 rd103869009-05-2021 19:19:1509-05-2021 19:19:15Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation RP 117/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx34460https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6A022028-51E9-4F60-8ED3-250F1C388180}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 6/2020 rd103921209-05-2021 19:19:5709-05-2021 19:19:57Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation B 1/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx256100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6347C285-EF75-4833-9C6E-2AEE05ED2BA0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 3/2020 rd102627609-05-2021 19:05:2309-05-2021 19:05:23Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx34580https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DE6AF626-8631-4498-9DD5-9A9F696B35A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 1/2020 rd61136509-05-2021 18:39:2409-05-2021 18:39:24Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx22580https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{EB2AF02B-50E0-4DDC-BFF1-80B97B7280DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 8/2020 rd105454109-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande LaUU 8/2020 rd─ RP 146/2020 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeLaUU 8/2020 rd─ RP 146/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx8030https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{665AE581-26DA-45B6-98E9-51BB8B788339}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 6/2020 rd103921309-05-2021 07:32:4409-05-2021 07:32:44Utlåtande LaUU 6/2020 rd─ B 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 6/2020 rd─ B 1/2020 rd Lagutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Till revisionsutskottet INLEDNING Remiss STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx15020https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{AEBE14FC-F474-4BB2-97EC-BB9894CEE98D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 8/2020 rd105454009-05-2021 19:05:4009-05-2021 19:05:40Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation RP STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx30690https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0728D2BF-3604-48CF-91FA-A58D0AE92A94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 7/2020 rd104340909-05-2021 07:43:1109-05-2021 07:43:11Utlåtande LaUU 7/2020 rd─ RP 18/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeLaUU 7/2020 rd─ RP 18/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13040https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7F1E8281-BC23-4876-BD6D-CF9DC26A5834}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js