Begränsa sökningen

   

   

  ReUB 1/2020 rd59703207-05-2021 19:27:1907-05-2021 19:27:19Betänkande ReUB 1/2020 rd─ B 19/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeReUB 1/2020 rd─ B 19/2019 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx21410https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C8040D33-4C89-4939-AA90-E03E52CBF2B8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 2/2020 rd59927208-05-2021 10:47:0208-05-2021 10:47:02Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx30150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{E7670073-EB98-4FDC-8468-E4CCFC083970}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 3/2020 rd102677106-07-2021 09:13:5106-07-2021 09:13:51Betänkande ReUB 3/2020 rd─ B 18/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeReUB 3/2020 rd─ B 18/2019 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019 INLEDNING STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx19220https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{EF9F35A7-5E5F-47AE-8529-99CA467EAB86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 4/2020 rd102978607-05-2021 18:56:3007-05-2021 18:56:30Betänkande ReUB 4/2020 rd─ B 4/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeReUB 4/2020 rd─ B 4/2020 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx19820https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{275EDE58-7E53-406C-8FB3-F6DAA58DD9C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 5/2020 rd103637408-05-2021 11:01:1308-05-2021 11:01:13Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx23440https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{16066666-5083-4505-8C80-790847DB906F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 8/2020 rd55833108-05-2021 11:24:1708-05-2021 11:24:17Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx27950https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{FB74165C-8928-4924-94E1-3F8A5BD28665}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 3/2020 rd102677006-07-2021 09:16:4106-07-2021 09:16:41Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx37260https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C90D39BF-2DEA-4CA8-B62F-69B0DA560442}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 6/2020 rd104029408-09-2021 06:49:0808-09-2021 06:49:08Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx24270https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{A2B2907F-F796-4789-86F9-58CBC12086A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 4/2020 rd102978508-05-2021 11:05:3208-05-2021 11:05:32Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx350120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{FC024973-6B12-40F1-BBD6-32D4DEA561FB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 1/2020 rd59926308-05-2021 10:46:5208-05-2021 10:46:52Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx37060https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{0D17E678-7334-4B6F-80DA-4C73636E741E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js