Begränsa sökningen

   

   

  ReUU 1/2020 rd102976509-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande ReUU 1/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 1/2020 rd─ EÄ 35/2020 rd Revisionsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx15930https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0D3876C0-FAAE-424B-9FBA-5CA7822AFF46}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 1/2020 rd102976309-05-2021 19:12:2809-05-2021 19:12:28Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation EÄ 35/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx38070https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D520F07B-ED94-4002-8D4B-257A56030594}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 2/2020 rd109172719-07-2021 11:31:5619-07-2021 11:31:56Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx3940https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7360C431-C320-40E7-B447-D94D9416FF84}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 2/2020 rd109172819-07-2021 11:27:2219-07-2021 11:27:22Utlåtande ReUU 2/2020 rd─ E 147/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 2/2020 rd─ E 147/2020 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx1900https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6AD43738-0315-4A45-9ED5-FABF122A68B8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 1/2019 rd107560209-05-2021 18:38:1809-05-2021 18:38:18Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx7230https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{01479257-4A96-4DA1-AD80-122E889B7BEA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 1/2019 rd107560309-05-2021 06:36:4309-05-2021 06:36:43Utlåtande ReUU 1/2019 rd─ E 48/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 1/2019 rd─ E 48/2019 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4010https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7378E26A-F0CE-4C50-8973-B5CF91878BC4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 14/2018 rd61834409-05-2021 05:00:0509-05-2021 05:00:05Utlåtande ReUU 14/2018 rd─ E 107/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 14/2018 rd─ E 107/2018 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx6410https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7845C880-15FE-42EB-AA86-41AE341017C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 9/2018 rd61844909-05-2021 04:54:5209-05-2021 04:54:52Utlåtande ReUU 9/2018 rd─ RP 16/2018 rd Klart 5.1 UtlåtandeReUU 9/2018 rd─ RP 16/2018 rd Revisionsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13920https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C70930AC-953A-49B4-8BDB-FBB97CCF8304}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 13/2018 rd61158609-05-2021 17:33:0909-05-2021 17:33:09Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx18640https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{967E61D2-EA57-4AD4-BA92-1BA01FA4F52D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 9/2018 rd61160609-05-2021 18:17:3109-05-2021 18:17:31Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation RP 16/2018 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx26670https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FC07D1E7-AB40-4770-A731-BD2549961CF8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js