Begränsa sökningen

   

   

  ReUU 12/2018 rd61158528-10-2020 00:58:5428-10-2020 00:58:54Behandlingsinformation E 94/2018 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande ReUU 12/2018 rd E 94/2018 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx4210https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{59AF699A-5D79-48F9-9DF2-F57A294C2E4F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 5/2018 rd61160227-10-2020 23:43:4527-10-2020 23:43:45Behandlingsinformation E 115/2017 rd   Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Utlåtande ReUU 5/2018 rd E 115/2017 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx7040https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9FE22330-00B4-48D8-92E3-34E7CB2B6BDE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 12/2018 rd61794407-01-2019 12:06:4307-01-2019 12:06:43Utlåtande ReUU 12/2018 rd─ E 94/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 12/2018 rd─ E 94/2018 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport för STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx810https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{32BAF6D3-C494-410F-BC24-9DC60DCFB698}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 3/2018 rd61820607-10-2019 09:49:5207-10-2019 09:49:52Utlåtande ReUU 3/2018 rd─ RP 202/2017 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 3/2018 rd─ RP 202/2017 rd Revisionsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5210https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{71A08705-7DB5-4991-B68C-FEA5D28D31D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 13/2018 rd61834307-01-2019 12:08:0807-01-2019 12:08:08Utlåtande ReUU 13/2018 rd─ E 71/2018 rd Klart 5.1 UtlåtandeReUU 13/2018 rd─ E 71/2018 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx810https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A9D5A517-757F-44A0-9FD7-DC64828D6461}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 14/2018 rd61834424-07-2019 10:16:0324-07-2019 10:16:03Utlåtande ReUU 14/2018 rd─ E 107/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 14/2018 rd─ E 107/2018 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Viktiga sakfrågor under Finlands STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2210https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{7845C880-15FE-42EB-AA86-41AE341017C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 5/2018 rd61807911-06-2018 07:35:4011-06-2018 07:35:40Utlåtande ReUU 5/2018 rd─ E 115/2017 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 5/2018 rd─ E 115/2017 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx2460https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{75536B15-309E-47DB-80A4-1364BAA00DF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 2/2018 rd61159228-10-2020 03:40:0628-10-2020 03:40:06Behandlingsinformation RP 199/2017 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx15690https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{32392FE3-CC1B-4088-A8F8-998B9F647D42}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUU 2/2018 rd61835627-09-2019 11:02:0927-09-2019 11:02:09Utlåtande ReUU 2/2018 rd─ RP 199/2017 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 2/2018 rd─ RP 199/2017 rd Revisionsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5490https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{54D1C80E-3B45-4C00-8417-A8E570998CA1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUU 8/2018 rd61844630-10-2019 09:07:4030-10-2019 09:07:40Utlåtande ReUU 8/2018 rd─ SRR 1/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeReUU 8/2018 rd─ SRR 1/2018 rd Revisionsutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3180https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{51396ACF-5CBE-4633-AA0D-F7158E509F94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js