Begränsa sökningen

   

   

  ShUU 7/2020 rd105460607-09-2021 06:08:1407-09-2021 06:08:14Utlåtande ShUU 7/2020 rd─ RP 214/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeShUU 7/2020 rd─ RP 214/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13120https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{F30E9BDB-D87D-45EC-8101-D0F7150DD396}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ShUU 3/2020 rd103057409-05-2021 19:09:4009-05-2021 19:09:40Utlåtande ShUU 3/2020 rd EÄ 35/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses Enligt en bestämmelse i 47 § i STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx46560https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FCAC2D8B-8899-43AC-931A-B1B1120095B4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ShUU 4/2020 rd102630618-05-2021 12:46:2518-05-2021 12:46:25Utlåtande ShUU 4/2020 rd─ RP 90/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeShUU 4/2020 rd─ RP 90/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx18790https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{3D6CCD83-937F-4E32-AF1E-65E917C2F231}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ShUU 2/2020 rd102721206-04-2022 07:30:2706-04-2022 07:30:27Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande ShUU 2/2020 rd SRR 1/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx67290https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9D2A6DCD-F126-4FC8-BAA2-E2C618870F2C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ShUU 1/2020 rd61161209-05-2021 18:54:5909-05-2021 18:54:59Utlåtande ShUU 1/2020 rd Ö 3/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx695140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{1848F2EE-45C0-4C81-B6ED-AFD95CF8B065}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ShUU 7/2020 rd105460507-09-2021 06:09:5907-09-2021 06:09:59Utlåtande ShUU 7/2020 rd RP 214/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx31160https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{91128E7B-ECD8-4DDF-96AB-7FC2F4215913}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ShUU 6/2020 rd57515407-09-2021 09:54:2407-09-2021 09:54:24Utlåtande ShUU 6/2020 rd─ RP 146/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeShUU 6/2020 rd─ RP 146/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx17030https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{37CD7F92-B2E9-4923-972D-3C0E4BC04CE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ShUU 8/2020 rd105424111-03-2022 09:50:2811-03-2022 09:50:28Utlåtande ShUU 8/2020 rd─ B 15/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeShUU 8/2020 rd─ B 15/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019 Till STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx22630https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6C18A9D7-BA54-4AEE-9AB2-7629BAC38221}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ShUU 6/2020 rd57515307-09-2021 09:58:1107-09-2021 09:58:11Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Utlåtande ShUU 6/2020 rd RP 146/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx452130https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{59ADD49A-F753-4E8F-ABD5-7A64BE7ACFF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ShUU 4/2020 rd102628418-05-2021 12:49:4818-05-2021 12:49:48Utlåtande ShUU 4/2020 rd RP 90/2020 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx51180https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E7277256-4882-4CE6-8792-E53B35FA810B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js