Begränsa sökningen

   

   

  StoUU 3/2020 rd103077709-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande StoUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeStoUU 3/2020 rd─ E 61/2019 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx10510https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{FB52DC9E-9849-41CB-A42C-7ACEF4D5398C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  StoUU 2/2020 rd54534809-05-2021 07:37:5509-05-2021 07:37:55Utlåtande StoUU 2/2020 rd─ E 26/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeStoUU 2/2020 rd─ E 26/2020 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Finansieringsarrangemang som föreslås med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4720https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9EECE7D4-B7C9-41CB-861B-13B2ADBDD561}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  StoUU 8/2020 rd54552027-08-2021 11:55:5727-08-2021 11:55:57Utlåtande StoUU 8/2020 rd─ U 45/2018 rd Klart 5.0 UtlåtandeStoUU 8/2020 rd─ U 45/2018 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx13940https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{527D7396-A8C1-43A8-A81E-A1391C9F3895}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  StoUU 2/2020 rd54534709-05-2021 19:10:0909-05-2021 19:10:09Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Avvikande mening 3 Andra STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx21150https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{D5754227-008C-4A1D-AF1B-604DF62144B0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  StoUU 1/2020 rd107560409-05-2021 18:41:4009-05-2021 18:41:40Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Andra format Pdf-format STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx6050https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{54060611-8535-4AA2-93CC-51A318C101E8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  StoUU 6/2020 rd103614725-05-2021 08:51:5625-05-2021 08:51:56Utlåtande StoUU 6/2020 rd─ E 64/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeStoUU 6/2020 rd─ E 64/2020 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx16750https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{88CCC6E0-DF81-4C23-BEA5-F91EBE0ECA34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  StoUU 6/2020 rd103614625-05-2021 08:55:3325-05-2021 08:55:33Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Avvikande mening 3 Andra format Pdf-format STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx701120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C90B9071-623D-4F51-96FD-8303A7ED3A14}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  StoUU 7/2020 rd54539009-05-2021 19:13:2109-05-2021 19:13:21Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Avvikande mening 3 Andra STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx343110https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E7DD3C38-44A5-4697-8BEF-CBBEC13939BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  StoUU 1/2020 rd107560509-05-2021 07:48:2109-05-2021 07:48:21Utlåtande StoUU 1/2020 rd─ E 45/2019 rd Godkänts 3.2 UtlåtandeStoUU 1/2020 rd─ E 45/2019 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx3110https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{E6F53F0F-E151-4405-9781-02557268A797}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  StoUU 9/2020 rd56174409-05-2021 19:18:4509-05-2021 19:18:45Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Avvikande mening 1 Avvikande mening 2 Andra format Pdf-format STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx25860https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{05ABCAB7-9F1A-4FE4-BC7C-C64F10BC36F1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js