Begränsa sökningen

   

   

  AjUB 1/2020 rd59140407-05-2021 19:27:1907-05-2021 19:27:19Betänkande AjUB 1/2020 rd─ RP 107/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeAjUB 1/2020 rd─ RP 107/2019 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx191260https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{12DEC8CD-737C-4899-8146-B44EAED5249A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUB 4/2020 rd59152807-05-2021 19:01:3707-05-2021 19:01:37Betänkande AjUB 4/2020 rd─ RP 35/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeAjUB 4/2020 rd─ RP 35/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx9210https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{DEC659C0-3612-403C-9AAA-B9AE5848B96A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUB 5/2020 rd59896008-05-2021 11:10:1308-05-2021 11:10:13Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx293330https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3576D228-E069-45E6-8C3C-5B1CDF4CFDAE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUB 6/2020 rd59896408-05-2021 11:10:0708-05-2021 11:10:07Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx402550https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{3565FE94-2E31-4095-AB65-5525D7A1B193}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUB 10/2020 rd102749908-05-2021 11:25:0808-05-2021 11:25:08Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx393400https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{21CF9CC0-8E50-4295-AA25-5C21A0356E54}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUB 8/2020 rd102821908-05-2021 11:10:1808-05-2021 11:10:18Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx314240https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{ED4107E8-5BA4-45F4-9CA9-8A24BED1ABF8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUB 7/2020 rd102875107-05-2021 18:46:1407-05-2021 18:46:14Betänkande AjUB 7/2020 rd─ RP 15/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeAjUB 7/2020 rd─ RP 15/2020 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx118200https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C32B2A25-4A0B-43F7-A52A-B2434FB8243E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  AjUB 12/2020 rd104182108-05-2021 11:33:4508-05-2021 11:33:45Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx266280https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C3294890-297F-43A2-8509-865BA2F4BEFC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUB 16/2020 rd105161008-05-2021 11:22:1908-05-2021 11:22:19Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Allmän motivering Detaljmotivering Beslut Lagtext Uttalanden, ställningstaganden Deltagare STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx261340https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{5F85D4A6-7675-4BF1-A261-04A6DEF1F1E5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  AjUB 13/2020 rd105228708-05-2021 11:04:1808-05-2021 11:04:18Innehållsförteckning Identifieringselement Inledning Huvudsakligt innehåll Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Behandlingsinformation STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx231250https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{22272E6C-74D0-4A8B-8B3A-3E43128D0123}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js