Begränsa sökningen

   

   

  LaUU 2/2020 rd61738604-08-2020 08:49:1804-08-2020 08:49:18Utlåtande LaUU 2/2020 rd─ RP 45/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 2/2020 rd─ RP 45/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx9710https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{C7C99FB1-09EE-4AEB-942C-024ECAE87F72}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 4/2020 rd103022319-01-2021 17:37:5219-01-2021 17:37:52Behandlingsinformation RP 54/2019 rd RP 10/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Utlåtande LaUU 4/2020 rd RP STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx184100https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B32A99AB-848C-4A88-8E26-94746BB5C119}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 5/2020 rd103869010-09-2020 09:02:0610-09-2020 09:02:06Behandlingsinformation RP 117/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Utlåtande LaUU 5/2020 rd RP 117/2020 rd Regeringens proposition till STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx14280https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{6A022028-51E9-4F60-8ED3-250F1C388180}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 8/2020 rd105454013-11-2020 09:20:0913-11-2020 09:20:09Behandlingsinformation RP 146/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Utlåtande LaUU 8/2020 rd RP 146/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx109140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{0728D2BF-3604-48CF-91FA-A58D0AE92A94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 7/2020 rd104340802-10-2020 05:08:0402-10-2020 05:08:04Behandlingsinformation RP 18/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Andra format Pdf-format Asiakirja suomeksi Senast publicerat STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx139120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{9FEB161E-2284-49C0-A5B6-BDA2EC212F25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 5/2020 rd103869110-09-2020 08:57:3810-09-2020 08:57:38Utlåtande LaUU 5/2020 rd─ RP 117/2020 rd Godkänts 3.0 UtlåtandeLaUU 5/2020 rd─ RP 117/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx4030https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{22CCC12E-9566-4E37-91E0-19FD9A186E6E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 1/2020 rd61686228-02-2020 10:41:5328-02-2020 10:41:53Utlåtande LaUU 1/2020 rd─ U 11/2019 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 1/2020 rd─ U 11/2019 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5340https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{49DECE5F-D1DD-46A4-BE0F-D8328689CBC2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 3/2020 rd102627704-08-2020 13:29:1504-08-2020 13:29:15Utlåtande LaUU 3/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 3/2020 rd─ SRR 1/2020 rd Lagutskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx5550https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{B8C57523-37F7-46A5-A5C7-44C3FA7803EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  LaUU 3/2020 rd102627628-10-2020 05:45:3928-10-2020 05:45:39Behandlingsinformation SRR 1/2020 rd   Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Deltagare Reservation, avvikande mening Utlåtande LaUU 3/2020 rd SRR 1/2020 rd STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Sidor/Forms/AllItems.aspx21580https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{DE6AF626-8631-4498-9DD5-9A9F696B35A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  LaUU 4/2020 rd103022419-01-2021 17:35:1619-01-2021 17:35:16Utlåtande LaUU 4/2020 rd─ RP 54/2019 rd, RP 10/2020 rd Klart 5.0 UtlåtandeLaUU 4/2020 rd─ RP 54/2019 rd, RP 10/2020 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto/Documents/Forms/Viimeisimmat.aspx9160https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Lausunto{A3D5326C-A65C-44E8-95B7-4BF696C3DA6F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js