Begränsa sökningen

   

   

  ReUB 9/2020 rd55834612-11-2021 12:10:1612-11-2021 12:10:16Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande ReUB 9/2020 rd B 11/2020 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx343140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{DD1138BF-B8EF-4F87-A1A1-52DDFAE49776}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 6/2020 rd104029419-01-2022 09:37:5419-01-2022 09:37:54Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare B 1/2020 rd B 17/2020 rd Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx411140https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{A2B2907F-F796-4789-86F9-58CBC12086A6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 3/2020 rd102677006-07-2021 09:16:4106-07-2021 09:16:41Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande ReUB 3/2020 rd B 18/2019 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx51490https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{C90D39BF-2DEA-4CA8-B62F-69B0DA560442}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 4/2020 rd102978508-05-2021 11:05:3208-05-2021 11:05:32Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande ReUB 4/2020 rd B 4/2020 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx55370https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{FC024973-6B12-40F1-BBD6-32D4DEA561FB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 5/2020 rd103637408-05-2021 11:01:1308-05-2021 11:01:13Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande ReUB 5/2020 rd B 20/2019 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx385120https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{16066666-5083-4505-8C80-790847DB906F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645
  ReUB 6/2020 rd104032619-01-2022 09:33:4919-01-2022 09:33:49Betänkande ReUB 6/2020 rd─ B 1/2020 rd, B 17/2020 rd Klart 5.1 BetänkandeReUB 6/2020 rd─ B 1/2020 rd, B 17/2020 rd Revisionsutskottet Regeringens årsberättelse 2019 Statens STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx19140https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{B8911EE8-3EFE-4A28-AEF8-B10785FF1562}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 9/2020 rd55834712-11-2021 12:07:3412-11-2021 12:07:34Betänkande ReUB 9/2020 rd─ B 11/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeReUB 9/2020 rd─ B 11/2020 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx17430https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{5F008DC2-52C5-4B3C-9B70-61827805310F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 8/2020 rd55833511-03-2022 08:40:1811-03-2022 08:40:18Betänkande ReUB 8/2020 rd─ B 10/2020 rd Klart 5.0 BetänkandeReUB 8/2020 rd─ B 10/2020 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx14850https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{760816E8-7C14-44F0-8E3A-887B300E2B85}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 3/2020 rd102677106-07-2021 09:13:5106-07-2021 09:13:51Betänkande ReUB 3/2020 rd─ B 18/2019 rd Klart 5.0 BetänkandeReUB 3/2020 rd─ B 18/2019 rd Revisionsutskottet Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019 INLEDNING STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Documents/Forms/AllItems.aspx24320https://www.eduskunta.fipdfFalsepdfhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{EF9F35A7-5E5F-47AE-8529-99CA467EAB86}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_VaskiDocument.js46;36;1546
  ReUB 8/2020 rd55833111-03-2022 08:43:0311-03-2022 08:43:03Identifieringselement Inledning Motivering Beslut Uttalanden, ställningstaganden Deltagare Betänkande ReUB 8/2020 rd B 10/2020 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från STS_ListItem_850https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/Forms/AllItems.aspx450160https://www.eduskunta.fihtmlFalseaspxhttps://sisalto.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto{FB74165C-8928-4924-94E1-3F8A5BD28665}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_EDK_Vaski.js45;50;36;1645

  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
  ~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js