Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Material på webbplatsen

Riksdagsärenden, dokument och omröstningsinformation på webbplatsen

Riksdagens webbplats innehåller riksdagsärenden, dokument och information om omröstningar enligt följande. Läs mer om riksdagsärenden och riksdagshandlingar i Riksdagsbibliotekets vägledning Riksdagshandlingarna (PDF).

Material


Du kan söka information om riksdagsärenden, dokument och omröstningar på söksidan Eduskuntatyö respektive Riksdagsarbetet. Sidorna innehåller följande dokument och annat material:


På finska (Obs! Dokument och annat material på finska kan bara sökas på den finska webbsidan)

– uppgifter om behandlingen av riksdagsärenden från och med 1919, komplett från och med 1970 
– riksdagshandlingar från och med 1980 (propositioner, utskottens betänkanden och utlåtanden, berättelser, förordningar och statsrådsbeslut), övriga riksdagshandlingar från och med 1991
– plenarprotokoll från och med 1980
– omröstningar (voteringar) i plenum från och med 1997
– uppgifter om behandlingen av riksdagsärenden 2003–2014 (från och med riksmötet 2015 finns uppgifterna om behandlingen av utskottsärenden i anknytning till uppgifterna om behandlingen av riksdagsärenden)
– utskottens protokoll från och med 2002 eller 2003 (stora utskottets protokoll från och med 2002 och de övriga utskottens protokoll från och med 2003)
– förteckningar över sakkunniga i utskotten från och med 2015
– riksdagens uttalanden från och med 1995
– lantdagshandlingar 1907–1908 och plenarprotokoll 1907–1908, 1917–1920


På svenska (Obs! Dokument och annat material på svenska kan bara sökas på den svenska webbsidan)

– uppgifter om behandlingen av riksdagsärenden från och med 1991
– riksdagshandlingar samt utskottens betänkanden och utlåtanden från och med 1991
– Plenarprotokoll i sammandrag på svenska från och med 2001
– omröstningar (voteringar) i plenum från och med 1997
– riksdagens uttalanden från och med 1995