Material på webbplatsen

  Riksdagsärenden, dokument och omröstningsinformation på webbplatsen

  Riksdagens webbplats innehåller riksdagsärenden, dokument och information om omröstningar enligt följande. Läs mer om riksdagsärenden och riksdagshandlingar i Riksdagsbibliotekets vägledning Riksdagshandlingarna (PDF).

  Material

  Du kan söka information om riksdagsärenden, dokument och omröstningar på söksidan Eduskuntatyö respektive Riksdagsarbetet. Sidorna innehåller följande dokument och annat material:


  På finska (Obs! Dokument och annat material på finska kan bara sökas på den finska webbsidan)

  – uppgifter om behandlingen av riksdagsärenden från och med 1919, komplett från och med 1970 
  – riksdagshandlingar från och med 1980 (propositioner, utskottens betänkanden och utlåtanden, berättelser, förordningar och statsrådsbeslut), övriga riksdagshandlingar från och med 1991
  – plenarprotokoll från och med 1980
  – omröstningar (voteringar) i plenum från och med 1997
  – uppgifter om behandlingen av riksdagsärenden 2003–2014 (från och med riksmötet 2015 finns uppgifterna om behandlingen av utskottsärenden i anknytning till uppgifterna om behandlingen av riksdagsärenden)
  – utskottens protokoll från och med 2002 eller 2003 (stora utskottets protokoll från och med 2002 och de övriga utskottens protokoll från och med 2003)
  – förteckningar över sakkunniga i utskotten från och med 2015
  – riksdagens uttalanden från och med 1995
  – lantdagshandlingar 1907–1908 och plenarprotokoll 1907–1908, 1917–1920


  På svenska (Obs! Dokument och annat material på svenska kan bara sökas på den svenska webbsidan)

  – uppgifter om behandlingen av riksdagsärenden från och med 1991
  – riksdagshandlingar samt utskottens betänkanden och utlåtanden från och med 1991
  – Plenarprotokoll i sammandrag på svenska från och med 2001
  – omröstningar (voteringar) i plenum från och med 1997
  – riksdagens uttalanden från och med 1995