Riksdagsledamöternas arbete

Riksdagens arbete börjar varje år i februari.
Arbetsåret är indelat i en vårsession och en höstsession.
Vårsessionen pågår från februari till midsommaren i juni.
Höstsessionen pågår från september till december.


Varje riksdagsledamot hör till någon riksdagsgrupp,
som oftast består av medlemmar ur samma parti.
Måndagarna är sådana dagar då ledamöterna ofta arbetar
i sitt eget valdistrikt.
Då har de en möjlighet att till exempel träffa sina väljare
och sköta förtroendeuppdrag i sin egen kommun.


Riksdagens plenum och utskotten samlas från tisdag till fredag.
De flesta riksdagsledamöterna är med i två utskott.
Dessutom har ledamöterna varje dag en hel del andra möten.

Riksdagsledamöterna får hjälp av riksdagsassistenter. De hjälper bland annat med att hålla kontakt med väljarna   
och att skaffa information.

Under veckosluten deltar riksdagsledamöterna ofta i olika evenemang.
Det är många som vill ha dem som talare på sina tillställningar.


Riksdagsledamöterna har också internationella uppgifter
Riksdagen deltar i arbetet inom många internationella organisationer
och annat internationellt samarbete.

Riksdagen deltar till exempel i Nordiska rådets och Europarådets arbete.
Utskotten gör ibland studieresor till andra länder för att se hur
deras specialområde sköts på andra håll.​

I riksdagen finns också ungefär 60 vänskapsgrupper
som riksdagsledamöterna har grundat
för att hålla kontakt med olika länders parlament,
alltså riksdagar.​