Nästa plenum tisdag kl. 14

Remissdebatt om bland annat statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Får man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Bra-sagt-talmannen-svarar-pa-fragor-i-Ode.aspxFår man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen 17-09-2021 13:05:00
Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandlinghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-av-lagen-om-smittsamma-sjukdomar-i-forsta-behandling.aspxÄndringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling17-09-2021 10:05:00
Statsrådets försvarsredogörelse i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-forsvarsredogorelse-i-remissdebatt.aspxStatsrådets försvarsredogörelse i remissdebatt16-09-2021 17:50:00
Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopashttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ShU-forordar-att-villkoret-om-sakerhetsavstandet-pa-tva-meter-slopas.aspxSocial- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas16-09-2021 17:00:00
Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-redogorelse-integrationsframjandet-i-remissdebatt.aspxStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatt15-09-2021 16:40:00
Riksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politikenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsministerns-upplysning-om-strategin-för-den-arktiska-politiken.aspxRiksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken15-09-2021 12:10:00
Juha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ahtonen-ny-specialmedarbetare-.aspxJuha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinen15-09-2021 08:25:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Får man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Bra-sagt-talmannen-svarar-pa-fragor-i-Ode.aspxFår man säga vad som helst – fråga talmännen om samtalskulturen i riksdagen 2021-09-17T13:05:00Z
Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandlinghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-av-lagen-om-smittsamma-sjukdomar-i-forsta-behandling.aspxÄndringen av lagen om smittsamma sjukdomar i första behandling2021-09-17T10:05:00Z
Statsrådets försvarsredogörelse i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-forsvarsredogorelse-i-remissdebatt.aspxStatsrådets försvarsredogörelse i remissdebatt2021-09-16T17:50:00Z
Social- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopashttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/ShU-forordar-att-villkoret-om-sakerhetsavstandet-pa-tva-meter-slopas.aspxSocial- och hälsovårdsutskottet förordar att villkoret om säkerhetsavståndet på två meter slopas2021-09-16T17:00:00Z
Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsradets-redogorelse-integrationsframjandet-i-remissdebatt.aspxStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet i remissdebatt2021-09-15T16:40:00Z
Riksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politikenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsministerns-upplysning-om-strategin-för-den-arktiska-politiken.aspxRiksdagen fick statsministerns upplysning om strategin för den arktiska politiken2021-09-15T12:10:00Z
Juha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Ahtonen-ny-specialmedarbetare-.aspxJuha Ahtonen ny specialmedarbetare för talman Anu Vehviläinen2021-09-15T08:25:00Z
Utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna i remissdebatthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Utvecklingspolitiska-redogorelsen-remissdebatt.aspxUtvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna i remissdebatt2021-09-14T15:00:00Z
Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bästhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Anmalan-till-Ungdomsparlamentet-har-borjat-.aspxAnmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bäst2021-09-14T12:20:00Z
Talman Vehviläinen träffade talmannen för Vietnams parlamenthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talmannen-traffade-Vietnams-talman.aspxTalman Vehviläinen träffade talmannen för Vietnams parlament2021-09-10T11:00:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.