Riksmötet 2021 öppnas onsdagen den 3 februari

Riksdagens vårsession inleds tisdagen den 2 februari med val av talman och vice talmän. Bekanta dig med vårsessionens plenarplan​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Junnila, Hopsu och Packalén observerar valet i Kirgizistanhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Junnila,-Hopsu,-och-Packalen-observerar-valet-i-Kirgizistan.aspxJunnila, Hopsu och Packalén observerar valet i Kirgizistan08-01-2021 10:00:00
Kauma observerar valet i Kazakstanhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kauma-observerar-valet-i-Kazakstan.aspxKauma observerar valet i Kazakstan08-01-2021 09:30:00
Namnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historiahttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/namnjusteringarkivet-for-muntlig-historia.aspxNamnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historia28-12-2020 12:15:00
Riksdagen har utsatts för en cyberattackhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-har-utsatts-för-en-cyberattack.aspxRiksdagen har utsatts för en cyberattack28-12-2020 10:05:00
Statsbudgeten för 2021 godkänd https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsbudgeten-2021-godkand----.aspxStatsbudgeten för 2021 godkänd 21-12-2020 13:25:00
Riksdagen valde Tarja Filatov till första vice talmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-valde-Tarja-Filatov-till-forsta-vice-talman.aspxRiksdagen valde Tarja Filatov till första vice talman18-12-2020 08:50:00
Talmännen utbytte gratulationer med anledning av Finlands och Rysslands 100-åriga diplomatiska förbindelserhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talmannen-utbytte-gratulationer-diplomatrelationerna-Finland-Ryssland-100.aspxTalmännen utbytte gratulationer med anledning av Finlands och Rysslands 100-åriga diplomatiska förbindelser18-12-2020 08:05:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Junnila, Hopsu och Packalén observerar valet i Kirgizistanhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Junnila,-Hopsu,-och-Packalen-observerar-valet-i-Kirgizistan.aspxJunnila, Hopsu och Packalén observerar valet i Kirgizistan2021-01-08T10:00:00Z
Kauma observerar valet i Kazakstanhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Kauma-observerar-valet-i-Kazakstan.aspxKauma observerar valet i Kazakstan2021-01-08T09:30:00Z
Namnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historiahttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/namnjusteringarkivet-for-muntlig-historia.aspxNamnjustering: Arkivet för muntlig historia - intervjuer med riksdagsveteraner blir kort och gott Riksdagens arkiv för muntlig historia2020-12-28T12:15:00Z
Riksdagen har utsatts för en cyberattackhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-har-utsatts-för-en-cyberattack.aspxRiksdagen har utsatts för en cyberattack2020-12-28T10:05:00Z
Statsbudgeten för 2021 godkänd https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Statsbudgeten-2021-godkand----.aspxStatsbudgeten för 2021 godkänd 2020-12-21T13:25:00Z
Riksdagen valde Tarja Filatov till första vice talmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-valde-Tarja-Filatov-till-forsta-vice-talman.aspxRiksdagen valde Tarja Filatov till första vice talman2020-12-18T08:50:00Z
Talmännen utbytte gratulationer med anledning av Finlands och Rysslands 100-åriga diplomatiska förbindelserhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Talmannen-utbytte-gratulationer-diplomatrelationerna-Finland-Ryssland-100.aspxTalmännen utbytte gratulationer med anledning av Finlands och Rysslands 100-åriga diplomatiska förbindelser2020-12-18T08:05:00Z
Budgetomröstningarna den här veckan i begränsad sammansättning, fullständig sammansättning på måndaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Omrostningarna-om-huvudtitlarna-i-budgeten-sammansattning-.aspxBudgetomröstningarna den här veckan i begränsad sammansättning, fullständig sammansättning på måndag2020-12-16T17:00:00Z
Behandlingen av nästa års budget börjadehttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Behandlingen-av-nästa-års-budget-började.aspxBehandlingen av nästa års budget började2020-12-15T14:00:00Z
Webbupptagning från underrättelsetillsynsutskottets presskonferens https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Underrattelsetillsynsutskottets-presskonferens-.aspxWebbupptagning från underrättelsetillsynsutskottets presskonferens 2020-12-15T12:00:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocessen.​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.