Muntlig frågestund torsdag kl. 16

Efter frågestunden ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden i första behandling. Plenum direktsänds på webben​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Pressmeddelanden

 

 

Första behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Forsta-behandlingen-av-vardreformen-fortsatter-.aspxFörsta behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredag16-06-2021 16:00:00
Junnila och Packalén observerar valet i Armenienhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Junnila-och-Packalen-observerar-valet-i-Armenien.aspxJunnila och Packalén observerar valet i Armenien16-06-2021 12:05:00
Lagen om äldreombudsmannen i första behandlinghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lagen-om-aldreombudsmannen-i-forsta-behandling.aspxLagen om äldreombudsmannen i första behandling16-06-2021 11:40:00
Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Social--och-halsovardsutskottets-info-sote.aspxWebbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens 15-06-2021 12:00:00
Ändringen av lagen om studiestöd godkändhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-av-lagen-om-studiestod-godkand.aspxÄndringen av lagen om studiestöd godkänd11-06-2021 10:20:00
Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om medborgarinitiativet Vattnet är vårthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottets-presskonferens-10.6.2021.aspxWebbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om medborgarinitiativet Vattnet är vårt10-06-2021 10:45:00
Riksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitikhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-utrikes--och-sakerhetspolitik.aspxRiksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitik09-06-2021 16:30:00

 Pressmeddelanden ‭[1]‬

 

 

Första behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredaghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Forsta-behandlingen-av-vardreformen-fortsatter-.aspxFörsta behandlingen av vårdreformen fortsätter på fredag2021-06-16T16:00:00Z
Junnila och Packalén observerar valet i Armenienhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Junnila-och-Packalen-observerar-valet-i-Armenien.aspxJunnila och Packalén observerar valet i Armenien2021-06-16T12:05:00Z
Lagen om äldreombudsmannen i första behandlinghttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Lagen-om-aldreombudsmannen-i-forsta-behandling.aspxLagen om äldreombudsmannen i första behandling2021-06-16T11:40:00Z
Webbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Social--och-halsovardsutskottets-info-sote.aspxWebbupptagning från social- och hälsovårdsutskottets presskonferens 2021-06-15T12:00:00Z
Ändringen av lagen om studiestöd godkändhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-av-lagen-om-studiestod-godkand.aspxÄndringen av lagen om studiestöd godkänd2021-06-11T10:20:00Z
Webbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om medborgarinitiativet Vattnet är vårthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Jord--och-skogsbruksutskottets-presskonferens-10.6.2021.aspxWebbupptagning från jord- och skogsbruksutskottets presskonferens om medborgarinitiativet Vattnet är vårt2021-06-10T10:45:00Z
Riksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitikhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Riksdagen-debatterade-utrikes--och-sakerhetspolitik.aspxRiksdagen debatterade utrikes- och säkerhetspolitik2021-06-09T16:30:00Z
Pasi Pölönen fortsätter som biträdande justitieombudsman https://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Pasi-Polonen-fortsatter-som-bitradande-justitieombudsman-.aspxPasi Pölönen fortsätter som biträdande justitieombudsman 2021-06-09T11:35:00Z
Ändringen av utlänningslagen godkändhttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Andringen-av-utlanningslagen-godkand.aspxÄndringen av utlänningslagen godkänd2021-06-09T11:15:00Z
Webbupptagning från seminariet om statsförfattningsrättsliga och EU-rättsliga aspekter i riksdagens och statsrådets EU-besluthttps://www.eduskunta.fi/SV/tiedotteet/Sidor/Seminarium-statsforfattningrattsliga-aspekter-.aspxWebbupptagning från seminariet om statsförfattningsrättsliga och EU-rättsliga aspekter i riksdagens och statsrådets EU-beslut2021-06-09T11:00:00Z

 Riksdagen i sociala medier

​Riksdagsledamöter​


Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs för fyra år i taget genom direkta val. I riksdagen hör varje riksdagsledamot till en riksdagsgrupp. För val är Finland är indelat i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen.

Plenum


Riksdagens plenum är forumet för lagstiftning och politisk debatt. Plenum direktsänds på webben från tisdag till fredag. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Allmänheten är välkommen att följa riksdagens plenum.

Utskott


De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde.

Lagstiftning​

Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta lagar.​

Statsbudgeten​

Statsbudgeten för 2021.​​

Riksdagen och EU​

Riksdagen har en stark roll i EU:s beslutsprocess.​​

Internationell verksamhet​

Riksdagsledamöterna deltar i interparlamentariskt samarbete.

Riksdagens talman​

Riksdagens talman och två vice talmän leder riksdagens arbete​​.

Riksdagsbiblioteket

Information om riksdagen, rättssystemet och samhället.

Infocentrum

Mer information on Infocentrum.

I Infocentrum ordnas tillställningar riktade till allmänheten.

Guidade visningar​

Mer information on guidade visningar.

Bekanta dig med Riksdagshuset genom en guidad visning.

Riksdagens öppna data​

Mer information om riksdagens öppna data.

Riksdagsdokument från 2015 och digitaliserade riksdagsdokument från 1907−2000.

Ungdomens riksdag

Ungdomens riksdag innehåller information för elever och lärare om riksdagen.

Riksdagens uppgifter​

Bekanta dig med riksdagens verksamhet och riksdagens uppgifter.​

Medietjänst

Mer information om mediernas arbete i riksdagen.

Information och anvisningar om mediernas arbete i riksdagen.