Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten 2019

Statsbudgeten för 2019

Budgetpropositionen för 2019 och budgetlagförslagen gavs till riksdagen måndagen den 17 september 2018. På den här sidan samlar vi under hösten 2018 information om riksdagsbehandlingen av statsbudgeten för 2019.

Remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av budgeten började tisdagen den 18 september då finansminister Petteri Orpo (saml) presenterade regeringens proposition till statsbudgeten för 2019. Riksdagen avslutade remissdebattenden fredagen den 21 september. Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet.

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 28 september.

​Utskottsbehandling

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december.

​Budgetmotioner

Enligt preliminära räkningar lämnade riksdagsledamöterna i år in sammanlagt 630 budgetmotioner, vilket är något fler än i fjol.

Från och med den dag då budgetpropositionen har lämnats till riksdagen har riksdagsledamöterna tio dagar på sig att väcka budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i propositionen. Ledamöterna kan i sina motioner föreslå ökade eller minskade anslag eller helt nya anslag i statsbudgeten.

Inlämnade budgetmotioner per år:

2017: 536
2016: 459
2015: 363
2014: 538
2013: 576
2012: 602
2011: 551
2010: 1147