Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

kansaned_talousarvioal_20140326.jpg

Riksdagsledamöternas budgetmotioner

Om en riksdagsledamot vill föreslå ändringar i budgetpropositionen kan han eller hon lämna in en budgetmotion. Riksdagsledamöterna kan till exempel föreslå att något anslag ska ökas eller minskas eller att ett helt nytt anslag tas in i budgeten.

Budgetmotionerna ska lämnas in inom tio dagar från det att talmannen i plenum har meddelat att budgetpropositionen har kommit in till riksdagen. Tilläggsbudgetmotioner ska väckas inom fyra dagar.

I plenum remitteras budgetmotionerna till finansutskottet tillsammans med budgetpropositionen. Budgetmotionerna godkänns eller förkastas slutgiltigt då budgetpropositionen behandlas i plenum.

 Riksdagsledamöternas senaste budgetmotioner

BM 102/2017 rd
Budgetmotion om minskade intäkter från skatt på förvärvs- och kapitalinkomster (-90 000 000 euro)
BM 103/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från bilskatten (117 000 000 euro)
BM 104/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från överlåtelseskatt till följd av slopad befrielse på skatt för köp av första bostad (95 000 000 euro)
BM 106/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för understöd till sametinget (410 000 euro)
BM 105/2017 rd
Budgetmotion om att minska anslaget för statsrådets utvecklings- och forskningsverksamhet (-7 000 000 euro)
BM 107/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för omkostnader för övriga domstolar för bekämpning av den gråa ekonomin (3 500 000 euro)
BM 109/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader för bekämpning av den gråa ekonomin (500 000 euro)
BM 108/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för omkostnader för övriga domstolar för upprätthållande av rättssäkerheten (3 668 000 euro)
BM 110/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader för upprätthållande av rättssäkerheten (1 164 000 euro)
BM 112/2017 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för åklagarväsendets omkostnader (2 168 000 euro)
BM 111/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för åklagarväsendets omkostnader för bekämpning av den gråa ekonomin (1 000 000 euro)
BM 113/2017 rd
Budgetmotion om att öka anslag för polisväsendets omkostnader för bekämpning av den gråa ekonomin med (5 000 000 euro)
BM 114/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för flyktingkvoten (3 300 000 euro)
BM 115/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för skatteförvaltningens omkostnader för bekämpning av den gråa ekonomin (5 000 000 euro)
BM 118/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandel till kommunerna för ordnande av basservice (40 000 000 euro)
BM 116/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Tullens omkostnader (1 500 000 euro)
BM 119/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslagt för ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (25 000 000 euro)
BM 117/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Tullens omkostnader för bekämpning av den gråa ekonomin (5 000 000 euro)
BM 122/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för statsborgen för studielån      (-23 000 000 euro)
BM 125/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för restaurering av krigsskadeståndsskonaren Vega samt varvsområdet i Gamla hamn i Jakobstad (2 000 000 euro)
BM 128/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (-18 500 000 euro)
BM 126/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (10 000 000 euro)
BM 132/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för bastrafikledshållning           (-10 000 000 euro)
BM 130/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Finlands Yrkesfiskarförbund (100 000 euro)
BM 133/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (7 000 000 euro)
BM 131/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för minskning av vattendragens näringsämneshalter genom reduceringsfiske med (100 000 euro)
BM 136/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (8 600 000 euro)
BM 139/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för arbetsrelaterad rehabilitering (10 000 000 euro)
BM 138/2017 rd
Budgetmotion om att öka anslaget för moderskapsförpackning åt asylsökande (40 000 euro)
BM 137/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för vaccinationsupplysning och ökad vaccinationstäckning i Österbotten (100 000 euro)
BM 140/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för garantipension (12 000 000 euro)
BM 142/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (11 000 000 euro)
BM 141/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för prehospital akutsjukvård och räddningshelikopter i Österbotten (6 000 000 euro)
BM 345/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (32 000 000 euro)
BM 31/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsunderstöd till Svenska Finlands Folkting (102 000 euro)
BM 32/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för landsbygdsrådgivning (2 400 000 euro)
BM 36/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att förse Liljendal—Hardomvägen (väg 1761) och Herrgårdsvägen—Eskilomvägen med ny beläggning (1 000 000 euro)
BM 289/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för avräkning till Åland (15 000 000 euro)
BM 352/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för att bygga en fjärde ramp till Edsevökorsningen vid stamväg 68 och riksväg 8 (1 000 000 euro)
BM 355/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för resursökning för arbete mot kvinnlig omskärelse (80 000 euro)
BM 493/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkter från skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i och med åtgärderna mot grå ekonomi (70 000 000 euro)
BM 495/2017 rd
Budgetmotion om ökade intäkterna från skatt på förvärvs- och kapitalinkomster i och med en höjning av hushållsavdraget (110 000 000 euro)
BM 496/2017 rd
Budgetmotion om minskade intäkter från arvs- och gåvoskatt       (-74 000 000 euro)
BM 497/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för egentligt utvecklingssamarbete (213 000 000 euro)
BM 499/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (-130 000 000 euro)
BM 498/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för höjningen av Finnfunds kapital (-10 000 000 euro)
BM 500/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för den frivilliga försvarsverksamheten (403 000 euro)
BM 502/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för statsandelar till kommunerna (-130 000 000 euro)
BM 501/2017 rd
Budgetmotion om ökat anslag för statsandel till kommunerna för ordnande av basservice (20 000 000 euro)
BM 503/2017 rd
Budgetmotion om minskat anslag för skatteåterbäring till energiintensiva företag (-230 000 000 euro)

 Mer information