​Omröstningar i plenum

Alla omröstningar i riksdagens plenum antecknas i plenarprotokollet. Omröstningsresultatet hittar du vid den punkt i protokollet under vilken ärendet behandlades.

Du hittar omröstningsresultat också genom att begränsa sökresultatet på söksidan för riksdagsärenden och dokument till omröstningar per riksmöte (nere till vänster på sidan).

Omröstningsresultat kan också sökas med hjälp av webbadressen. Alla adresser för omröstningsresultaten har formen https://www.eduskunta.fi/SV/Vaski/sidor/aanestys.aspx?aanestysnro=X&istuntonro=X&vuosi=XXXX, där det första talet anger vilken omröstning det handlar om i plenum, det andra talet anger ordningstalet för plenum och det sista talet anger vilket riksmöte det handlar om.

Ett exempel på hur en direkt adress till ett specifikt omröstningsresultat kan se ut: https://www.eduskunta.fi/SV/Vaski/sidor/aanestys.aspx?aanestysnro=1&istuntonro=35&vuosi=2021