​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo

Dagordning DO 55/2021 rd Plenum Tisdag 11.5.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

MedborgarinitiativMI 6/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2021 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation) (endast votering) 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

Regeringens propositionRP 259/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 10/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 44/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

8.  Nästa plenum

Senast publicerat 2021-05-07 13:25:32