​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo
Dagordning
DO
17
2021 rd
Plenum
Tisdag 2.3.2021 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 14/2021 rd till utskott. 
2.2
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 25.2.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 9-12/2021 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Nästa plenum
Senast publicerat 2021-02-26 14:04:13