​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...

Dagordning DO 180/2022 rd Plenum Fredag 3.3.2023 kl. 13.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 123, 124/2022 rd till utskott. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 720, 724, 725, 727, 728, 730-733, 735-739, 741-743, 745, 747/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 1.3.2023 och 2.3.2023 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 186, 187/2022 rd till utskott. 

2.4. Övriga meddelanden

Inbjudan till valperiodens avslutning och den ekumeniska festgudstjänsten 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 208/2022 rd
LagmotionLM 20/2019 rd
ÅtgärdsmotionAM 76/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 45/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

4. Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

Regeringens propositionRP 288/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 34/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till uttalande och till motiveringen) (endast voteringar) 

5. Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 4/2022 rd
Enda behandling

6. Sammanträde till riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 5/2022 rd
Enda behandling
Senast publicerat 2023-03-03 10:00:07