​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nästa plenum

Loading...
Förhandsinfo

Dagordning DO 126/2021 rd Plenum Torsdag 28.10.2021 kl. 16.00

1.  Namnupprop

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka miljö- och klimatminister Krista Mikkonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

3.  Debattinitiativ om gränshinder i Norden

DebattinitiativDI 3/2021 rd
Debatt

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Regeringens propositionRP 199/2021 rd
Remissdebatt

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Remissdebatt

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 195/2021 rd
Remissdebatt

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Remissdebatt

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2021 rd
Remissdebatt

9.  Rätt att vara - medborgarinitiativ för en mer rättvis translag

MedborgarinitiativMI 6/2021 rd
Remissdebatt

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 171/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2021 rd
Första behandlingen

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter

Regeringens propositionRP 150/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2021 rd
Första behandlingen

12.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftning om finansmarknaden för återhämtning efter covid-19-pandemin

Regeringens propositionRP 126/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2021 rd
Första behandlingen

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift

Regeringens propositionRP 166/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 23/2021 rd
Första behandlingen

14.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

BerättelseB 21/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2021 rd
Enda behandlingen

15.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2020

BerättelseB 2/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 4/2021 rd
Enda behandlingen

16.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 11/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2021 rd
Enda behandlingen

17.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 13/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2021 rd
Enda behandlingen

18.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

BerättelseB 12/2021 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2021 rd
Enda behandlingen

19.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 44 § i faderskapslagen

LagmotionLM 20/2021 rdJukka Kopra saml m.fl. 
Remissdebatt

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 91 b § i läkemedelslagen

LagmotionLM 13/2021 rdTuula Väätäinen sd m.fl. 
Remissdebatt

21.  Nästa plenum

Senast publicerat 2021-10-27 14:35:19