Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenarprotokoll

​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
13
2020 rd
Plenum
Onsdag 26.2.2020 kl. 14.00—17.04
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.04. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—16.00) och andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.04). 
1
Namnupprop
Namnupprop verkställdes. 
Klimatårsberättelse 2019
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 17/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Statsministerns upplysning om Finlands EU-ordförandeskap
Statsministerns upplysning
SU 2/2020 rd
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 99/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 84/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
7
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
8
Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 98/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
9
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 27.2.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.04. 
Senast publicerat 2020-02-26 18:36:09

 Senaste plenarprotokoll

PR 13/2020 rd
Onsdag 26.2.2020 kl. 14.00—17.04
PR 12/2020 rd
Tisdag 25.2.2020 kl. 14.00—21.17
PR 11/2020 rd
Fredag 21.2.2020 kl. 13.00—13.28
PR 10/2020 rd
Torsdag 20.2.2020 kl. 15.59—19.11
PR 9/2020 rd
Onsdag 19.2.2020 kl. 13.59—18.38
PR 8/2020 rd
Tisdag 18.2.2020 kl. 14.00—17.26
PR 7/2020 rd
Fredag 14.2.2020 kl. 13.00—13.25
PR 6/2020 rd
Torsdag 13.2.2020 kl. 16.00—18.47
PR 5/2020 rd
Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01—19.17
PR 4/2020 rd
Tisdag 11.2.2020 kl. 13.59—18.47
PR 3/2020 rd
Fredag 7.2.2020 kl. 13.02—13.05
PR 2/2020 rd
Torsdag 6.2.2020 kl. 16.02—17.01
PR 1/2020 rd
Tisdag 4.2.2020 kl. 12.01—13.43
PR 87/2019 rd
Fredag 20.12.2019 kl. 10.00—11.21
PR 86/2019 rd
Torsdag 19.12.2019 kl. 10.00—21.03