​Plenarprotokoll

Från riksdagens varje plenum upprättas ett protokoll. Plenarprotokollet innehåller uppgifter om behandlingen av ärenden och debatterna i plenum. Protokollen upprättas på finska och svenska, anförandena finns dock endast på det språk de hålls. Alla plenarprotokoll publiceras på riksdagens webbplats.

Loading...
Plenarprotokollets huvudsida
PR
136
2020 rd
Plenum
Torsdag 22.10.2020 kl. 16.00—18.45
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.45. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—17.58) och talman Anu Vehviläinen (17.58—18.45). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-326242
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
finansminister
Matti
Vanhanen
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
näringsminister
Mika
Lintilä
undervisningsminister
Li
Andersson
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om fördömande av terrordådet i Paris (Leena Meri saf)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om åtgärder för att begränsa höjningar av elöverföringspriser (Heikki Vestman saml)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att skärpa taket för höjning av elöverföringspriser (Paavo Arhinmäki vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om energiförbrukningen av torv (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om företagens investeringar i Finland (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Sanni Grahn-Laasonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet och ersättare i grundlagsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 43/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Sari Sarkomaas begäran om befrielse från uppdraget som medlem i kulturutskottet
Begäran om befrielse
BEF 44/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mia Laihos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 45/2020 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 1.3.2021. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2019
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2020. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.10.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.45. 
Senast publicerat 2020-10-26 09:40:09