​Allmänt om plenum 

Plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Riksdagen utför sin viktigaste uppgift, att stifta lagar, i plenum. I plenum beslutar riksdagen också om statsbudgeten, behandlar bl.a. redogörelser, meddelanden och berättelser från regeringen och antar internationella fördrag.

Plenum är också ett viktigt forum för aktuella politiska debatter. Tanken är att angelägna och aktuella frågor snabbt skall kunna tas upp till debatt i plenum. Det finns olika sätt att initiera ärenden i riksdagen, t.ex. muntliga frågestunder, interpellationer, aktuella debatter och upplysningar från statsministern.

​​Plenum sammanträder från tisdag till fredag

Riksdagen sammanträder till plenum i regel tisdag kl. 14.00, onsdag kl. 14.00, torsdag kl. 16.00 och fredag kl. 13.00. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund. Riksdagens talmanskonferens bestämmer vilka ärenden som ska tas upp till behandling i plenum, dvs. om dagordningen.

​​Plenum är öppet för alla

Du är välkommen att följa riksdagens plenum. Läktaren öppnas 15 minuter innan plenum börjar. Publikentrén är tillgänglig för rörelsehindrade.

Plenum direktsänds också på riksdagens webbplats.  Resultatet av omröstningar i plenum läggs ut på riksdagens webbplats några minuter efter omröstningen och protokollen med alla inlägg ungefär två timmar efter att plenum avslutats.