​​​​

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 48—51/2022 och 2—9/2023

Vecka 48

Tisdag 29.11.2022 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 310, 299, 300, 304, 312, 301, 303, 306, 290, 291, 292 och 293/2022 rd). Första behandling av lagförslag (EkUB 25/2022 rd, RP 174/2022 rd; FvUB 27/2022 rd, RP 252/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (MiUB 13/2022 rd, RP 128/2022 rd; ShUB 26/2022 rd, RP 112/2022 rd; AjUB 14/2022 rd, RP 148/2022 rd; KuUB 17/2022 rd, RP 228/2022 rd). Första behandling av lagförslag (MiUB 15/2022 rd, Rp 239/2022 rd; LaUB 18/2022 rd, RP 106/2022 rd; LaUB 17/2022 rd, RP 144/2022 rd; AjUB 15/2022 rd, RP 213/2022 rd; AjUB 16/2022 rd, RP 214/2022 rd; AjUB 17/2022 rd, RP 147/2022 rd; ShUB 31/2022 rd, RP 302/2022 rd; EkUB 26/2022 rd, RP 146/2022 rd; EkUB 27/2022 rd, RP 266/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (ShUB 29/2022 rd, RP 127/2022 rd; MiUB 14/2022 rd, RP 141/2022 rd; JsUB 18/2022 rd, RP 167/2022 rd; JsUB 19/2022 rd, RP 163/2022 rd; FiUB 29/2022 rd, RP 88/2022 rd; KuUB 18/2022 rd, RP 230/2022 rd; EkUB 24/2022 rd, RP 172/2022 rd; FsUB 4/2022 rd, RP 219/2022 rd; FsUB 5/2022 rd, RP 223/2022 rd).

Onsdag 30.11.2022 kl. 14.00 

Plenum. Voteringar. Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar. Remissdebatt om lagmotioner (LM 69, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 65, 66, 67 och 68/2022 rd). Remissdebatt om budgetmotion (BM 1-472/2022 rd).

Torsdag 1.12.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund. Remissdebatt om statsrådets redogörelse för rättsvården (SRR 13/2022 rd). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 309, 275, 276, 283, 284, 285, 286, 287, 288 och 289/2022 rd). Enda behandling (ReUB 8/2022, B 2/2022 rd, B 20/2022 rd). Första behandling av lagförslag (MiUB 16/2022 rd, RP 183/2022 rd; FiUB 31/2022 rd, RP 226/2022 rd; FiUB 32/2022 rd, RP 227/2022 rd; EkUB 28/2022 rd, RP 134/2022 rd).

Fredag 2.12.2022 kl. 13.00 

Plenum. Andra behandling av lagförslag (LaUB 17/2022 rd, RP 144/2022 rd; AjUB 15/2022 rd, RP 213/2022 rd; AjUB 16/2022 rd, RP 214/2022 rd; AjUB 17/2022 rd, RP 147/2022 rd; ShUB 31/2022 rd, RP 302/2022 rd; EkUB 26/2022 rd, RP 146/2022 rd; EkUB 27/2022 rd, RP 266/2022 rd).

De sista betänkandena om budgetlagarna ut från utskotten tisdag 29.11.2022 De sista betänkandena om lagar avsedda att träda i kraft vid årsskiftet ut från utskotten fredag 2.12.2022 

Vecka 49

Onsdag 7.12.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 8.12.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 9.12.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 50

Tisdag 13.12.2022 kl. 12.00 

Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.

Onsdag 14.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Torsdag 15.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget. Muntlig frågestund kl. 16 - 17.

Fredag 16.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Europa-rådet 15. — 16.12.2022 

Vecka 51

Måndag 19.12.2022 kl. 12.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Tisdag 20.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Onsdag 21.12.2022 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Torsdag 22.12.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Vecka 2/2023

Tisdag 10.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 11.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 12.1.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 13.1.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 3/2023

Tisdag 17.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 18.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 19.1.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 20.1.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 4/2023

Tisdag 24.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 25.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 26.1.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 27.1.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 5/2023

Tisdag 31.1.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 1.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 2.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 3.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 6/2023

Måndag 6.2.2023 kl. 14.00 

Plenum vid behov.

Tisdag 7.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 8.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 9.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 10.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 7/2023

Tisdag 14.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 15.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 16.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 17.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 8/2023

Måndag 20.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 21.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 22.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 23.2.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 24.2.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Bordläggning av betänkanden som ska behandlas denna valperiod måndag 20.2.2023 

Vecka 9/2023

Måndag 27.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 28.2.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 1.3.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 2.3.2023 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 3.3.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Valperioden avslutas onsdag 29.3.2023 Riksdagsval söndag 2.4.2023 
 
Senast publicerat 2022-11-29 15:18:24