​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 5—26/2021
Vecka 5
Tisdag 2.2.2021 kl. 12.00
Plenum. Val av talman och vice talmän.
Onsdag 3.2.2021 kl. 15.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 257, 250, 251, 258, 244, 252, 253 och 243/2020 rd).
Torsdag 4.2.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Enda behandling av revisionsberättelserna från riksdagens revisorer om riksdagens, Statens revisionsverks och Utrikespolitiska institutetsbokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 (ReUB 7 - 9/2020 rd, B 9 - 11/2020 rd). Enda behandling av verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019 (ShUB 43/2020 rd, B 7/2020 rd). Remissdebatt om lagmotioner (LM 40, 42, 45, 46 och 49/2020 rd).
Fredag 5.2.2021 kl. 13.00
Plenum. Remissdebatt om Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020 (B 21/2020 rd).
Riksmötet 2021 öppnas onsdagen den 3 februari i Finlandia-huset. På grund av coronavirusepidemin kan högtidsgudstjänsten i Helsingfors domkyrka före riksmötets öppnande följas som webbsändning.
Vecka 6
Tisdag 9.2.2021 kl. 14.00
Plenum. Riksmötets öppningsdebatt. Första behandling av lagförslag (ShUB 45/2020 rd, RP 213/2020 rd). Enda behandling av medborgarinitiativet återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland (FvUB 29/2020 rd, MI 5/2019 rd).
Onsdag 10.2.2021 kl. 14.00
Plenum. Voteringar.
Torsdag 11.2.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Enda behandling av underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019 (UndUB 1/2020 rd, B 14/2020 rd).
Fredag 12.2.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 7
Tisdag 16.2.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 17.2.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 18.2.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 19.2.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 8
Tisdag 23.2.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 24.2.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 25.2.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 26.2.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 9
Tisdag 2.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 3.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 4.3.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 5.3.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 10
Tisdag 9.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 10.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 11.3.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 12.3.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 11
Tisdag 16.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 17.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 18.3.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 19.3.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 12
Tisdag 23.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 24.3.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 25.3.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 26.3.2021 kl. 13.00
Plenum.
Påskveckan plenifritt 29. — 1.4.2021
Vecka 14
Tisdag 6.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 7.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 8.4.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 9.4.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 15
Tisdag 13.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 14.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 16.4.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 16
Tisdag 20.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 21.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 23.4.2021 kl. 13.00
Plenum.
Riksdagen och statsrådets kansli har kommit överens om att brådskande propositioner (som avses bli behandlade under vårsession) ska lämnas till riksdagen senast torsdag 22.4.2021
Vecka 17
Tisdag 27.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 28.4.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 29.4.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 30.4.2021 kl. 13.00
Plenum.
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022- 2025 lämnas fredag 30.4.2021
Vecka 18
Tisdag 4.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 5.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 6.5.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 7.5.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 19
Tisdag 11.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 12.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Fredag 14.5.2021 kl. 13.00
Plenum vid behov.
Kristi himmelsfärdsdag 13.5.2021
Vecka 20
Tisdag 18.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 19.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 20.5.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 21.5.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 21
Tisdag 25.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 26.5.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 27.5.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 28.5.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 22
Tisdag 1.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 2.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 3.6.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 4.6.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 23
Tisdag 8.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 9.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 10.6.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 11.6.2021 kl. 13.00
Plenum.
Betänkanden som ska behandlas före sommaruppehållet bordläggs fredag 11.6.2021
Vecka 24
Tisdag 15.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 16.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 17.6.2021 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 18.6.2021 kl. 13.00
Plenum.
Vecka 25
Tisdag 22.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 23.6.2021 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 24.6.2021 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Vecka 26
Måndag 28.6.2021 kl. 12.00
Plenum vid behov.
Tisdag 29.6.2021 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Onsdag 30.6.2021 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Riksdagen inleder höstsessionen tisdag 7.9.2021
Senast publicerat 2021-01-22 11:07:19