​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 43—51/2021

Vecka 43

Tisdag 26.10.2021 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 198, 175, 176, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 200, 201, 202, 183 och 182/2021 rd) . Andra behandling av lagförsla g (MiUB 7/2021 rd, RP 121/2021 rd; KoUB 21/2021 rd. RP 149/2021 rd). Första behandling av lagförslag (LaUB 13/2021 rd, RP 246/2021 rd; AjUB 14/2021 rd, RP 222/2021 rd; AjUB 13/2021 rd, RP 123/2021 rd; KoUB 22/2021 rd, RP 157/2021 rd; MiUB 8/2021 rd, RP 130/2021 rd; FvUB 13/2021 rd, RP 124/2021 rd). Andra behandling av lagför slag (JsUB 14/2021 rd, RP 114/2021 rd; EkUB 26/2021 rd, RP 128/2021 rd).

Onsdag 27.10.2021 kl. 14.00 

Plenum. Voteringar. Responsdebatt om statsrådets redogörelsen om EU-politiken (StoUB 1/2021 vp; SRR 7/2021 rd). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 178, 179, 180 och 181/2021 rd). Remissdebatt om lagmotion (LM 17/2021 rd).

Torsdag 28.10.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17. Aktuell debatt om gränshinder i Norden (DI 3/2021 rd). Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 199, 194, 195, 196 och 197/2021 rd). Remissdebatt om Rätt att vara - medborgarinitiativ för en mer rättvis translag (MI 6/2021 rd). Enda behandling ( ReUB 3/2021 rd, B 21/2020 rd; ReUB 4/2021 rd, B 2/2021 rd). Remissdebatt om lagmotioner (LM 20 och 13/2021 rd).

Fredag 29.10.2021 kl. 13.00 

Plenum. Voteringar. Andra behandling av lagförslag (AjUB 13/2021 rd, RP 123/2021 rd; KoUB 22/2021 rd, RP 157/2021 rd; MiUB 8/2021 rd, RP 130/2021 rd; FvUB 13/2021 rd, RP 124/2021 rd).

Plenifritt (1.11.- 7.11.2021 ) Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021 lämnas till riksdagen torsdag 4.11.2021  Nordiska rådets sessioner i Köpenhamn 1. - 4.11.2021  

Vecka 45

Tisdag 9.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 10.11.2021 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Torsdag 11.11.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 12.11.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 46

Tisdag 16.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 17.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 18.11.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 19.11.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Den kompletterande budgetpropositionen lämnas till riksdagen torsdag 18.11.2021  

Vecka 47

Tisdag 23.11.2021 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om den kompletterande budgetpropositionen.

Onsdag 24.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 25.11.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 26.11.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 48

Tisdag 30.11.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 1.12.2021 kl. 14.00 

Plenum. Oppositionsgruppernas alternativbudgetar.

Torsdag 2.12.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 3.12.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Bordläggning av betänkanden som gäller budgetlagar 30.11.2021  

Vecka 49

Tisdag 7.12.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 8.12.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 9.12.2021 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund kl. 16 -17.

Fredag 10.12.2021 kl. 13.00 

Plenum.

Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före årsskiftet 7.12.2021 

Vecka 50

Måndag 13.12.2021 kl. 14.00 

Plenum. Bordläggning av finansutskottets budgetbetänkande.

Tisdag 14.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Onsdag 15.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Torsdag 16.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget. Muntlig frågestund kl. 16 - 17.

Fredag 17.12.2021 kl. 10.00 

Plenum. Responsdebatt om budget.

Vecka 51

Måndag 20.12.2021 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 21.12.2021 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Vårsessionen inleds (presidieval) 1.2.2022 Öppnande av riksmötet 2.2.2022 
 
Senast publicerat 2021-10-22 16:39:19