​​​​

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 20—26/2022

Obs! I plenum där tidsgränsen kl. 22.00 inte iakttas avslutas plenum senast kl. 02.00

Vecka 20

Måndag 16.5.2022 kl. 10.00 (tidsgräsen kl. 22 tillämpas inte) 

Plenum. Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (SRR 3/2022 rd)

1. plenum tisdag 17.5.2022 kl. 12.00 (tidsgräsen kl. 22 tillämpas inte) 

Plenum. Bordlägging av betänkandet (UtUB 5/2022 rd, SRR 1/2022 rd, SRR 3/2022 rd).

2. plenum tisdag 17.5.2022 cirka kl. 12.10 (tidsgräsen kl. 22 tillämpas inte) 

Plenum. Enda behandling (UtUB 5/2022 rd, SRR 1/2022 rd, SRR 3/2022 rd). Första behandling av lagförslag (AjUB 4/2022 rd, RP 59/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (LaUB 7/2022 rd, RP 90/2021 rd; EkUB 9/2022 rd, RP 39/2022 rd).

Onsdag 18.5.2022 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 74, 76, 75 och 71/2022 rd). Andra behandling av lagförslag (MjUB 2/2022 rd, RP 27/2022 vp).

Torsdag 19.5.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 73 och 72/2022 rd).

Fredag 20.5.2022 kl. 13.00 

Plenum. Andra behandling av lagförslag (AjUB 4/2022 rd, RP 59/2022 rd).

SFP:s partikongress i Åbo 20. — 22.5.2022 Gröna förbundets partikongress i Joensuu 21. — 22.5.2022 

Vecka 21

Tisdag 24.5.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 25.5.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Fredag 27.5.2022 kl. 13.00 

Plenum vid behov.

Kristi himmelsfärdsdag 26.5.2022 

Vecka 22

Tisdag 31.5.2022 kl. 14.00 

Plenum. Remissdebatt om en andra tilläggsbudget för 2022.

Onsdag 1.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 2.6.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 3.6.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 23

Tisdag 7.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 8.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 9.6.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 8.6.2022 inget plenum 

Samlingspartiets partikongress i Kalajoki 10. — 12.6.2022 Centerns partikongress i Villmanstrand 10. — 12.6.2022 Vänsterförbundets partikongress i Björneborg 10. — 12.6.2022 

Vecka 24

Tisdag 14.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 15.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 16.6.2022 kl. 16.00 

Plenum. Muntlig frågestund.

Fredag 17.6.2022 kl. 13.00 

Plenum.

Betänkanden som ska behandlas före sommaruppehållet bordläggs fredag 17.6.2022 

Vecka 25

Tisdag 21.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Onsdag 22.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Torsdag 23.6.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Europarådets parlamentariska församling möts i Strasbourg 20. — 24.6.2022 Europa-rådet 23. — 24.6.2022 

Vecka 26

Måndag 27.6.2022 kl. 14.00 

Plenum.

Tisdag 28.6.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Onsdag 29.6.2022 kl. 10.00 

Plenum vid behov.

Nordiska rådets möten 27. - 30.6.2022 Riksdagen inleder höstsessionen tisdag 6.9.2022 
 
Senast publicerat 2022-05-20 08:45:20