​​​​

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...

PlenarplanPlenum Plenarplan för veckorna 13—18/2023

Valperioden avslutas onsdag 29.3.2023 Riksdagsval söndag 2.4.2023 Påsk 7. — 10.4.2023 

Vecka 15

Onsdag 12.4.2023 kl. 12.00 

Plenum. Val av talman och vice talmän, meddelanden.

Riksmötets öppnande torsdag13.4.2023 

Vecka 16

Onsdag 19.4.2023 kl. 14.00 

Plenum. Val av utskott och kanslikommissionen.

Torsdag 20.4.2023 kl. 13.00 

Plenum. Beslut om riksdagsgruppernas sittordning i plenisalen. Meddelande om utskottens ordförande och vice ordförande.

Vecka 17

Tisdag 25.4.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Fredag 28.4.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Vecka 18

Tisdag 2.5.2023 kl. 14.00 

Plenum.

Fredag 5.5.2023 kl. 13.00 

Plenum.

Första maj måndag 1.5.2023 
 
Senast publicerat 2023-03-13 17:03:24