Kommande plenum

​Kommande plenum

På den här hittar du nästa dagordning och plenarplanen för de närmaste veckorna. Ändringar möjliga.

Loading...
Plenarplan
Plenum
Plenarplan för veckorna 23—36/2020
Vecka 23
Tisdag 2.6.2020 kl. 14.00
Plenum. Första behandling (debatt och votering) av lagförslag (FvUB 8/2020 rd, RP 65/2020 rd). Andra behandling (debatt och votering) av lagförslag (ShUB 12/2020 rd, RP 78/2020 rd). Andra behandling av lagförslag (ShUB 10/2020 rd, RP 102/2020 rd; JsUB 5/2020 rd, RP 76/2020 rd).
Onsdag 3.6.2020 kl. 14.00
Plenum. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 79 och 80/2020 rd). Första behandling av lagförslag (JsUB6/2020 rd, RP 49/2020 rd; KuUB 5/2020 rd, RP 56/2020 rd)).
Torsdag 4.6.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund. Remissdebatt om regeringens propositioner (RP 71/2020 rd).
Fredag 5.6.2020 kl. 13.00
Plenum. Andra behandling(debatt och votering) av lagförslag (FvUB 8/2020 rd, RP 65/2020 rd).
Vecka 24
Tisdag 9.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 10.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 11.6.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 12.6.2020 kl. 13.00
Plenum.
Bordläggning av betänkanden som ska behandlas före sommaruppehållet 11.6.2020
Vecka 25
Tisdag 16.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 17.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Torsdag 18.6.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Europa-rådet 18. — 19.6.2020
Vecka 26
Tisdag 23.6.2020 kl. 14.00
Plenum.
Onsdag 24.6.2020 kl. 12.00
Plenum.
Torsdag 25.6.2020 kl. 16.00
Plenum. Muntlig frågestund.
Fredag 26.6.2020 kl. 10.00
Plenum.
Nordiska rådets möten 22. — 23.6.2020
Europarådets parlamentariska församling möts i Strasbourg 22. — 26.6.2020
Vecka 27
Måndag 29.6.2020 kl. 12.00
Plenum vid behov.
Tisdag 30.6.2020 kl. 10.00
Plenum vid behov.
Riksdagen inleder höstsessionen tisdag 1.9.2020 kl. 14.00
Senast publicerat 2020-05-29 13:24:05