​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna till höger.​ 

​Plenum under coronaepidemin ​

Riksdagens talmanskonferens har fredagen den 24 september beslutat att alla platser i plenisalen är i bruk igen från och med den 5 oktober. På grund av coronaläget har endast 74 riksdagsledamöter varit samtidigt närvarande i plenisalen. ​ 

På den här sidan finns information om pågående eller nästa plenum. Ärendena på dagordningen behandlas i ordningsföljd. Vid varje ärendepunkt finns en förteckning över de riksdagsledamöter som begärt ordet eller hållit anförande. Då behandlingen av ärendet är avslutad uppdateras ärendepunkten med det beslut som fattats samt med en länk till protokollet. Riksdagsledamöternas anföranden publiceras i plenarprotokollet.