Plenum

​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
637286884700000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Dagordning
DO
104
2020 rd
Plenum
Fredag 26.6.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 25, 26/2020 rd till utskott. 
2.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 422, 428, 431, 432, 436–439, 442, 443, 446, 448, 449, 452–457, 459, 460, 462, 463, 467, 483/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
2.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 25.6.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 79-87/2020 rd till utskott. 
3
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) (endast votering) 
4
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 (RP 88/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår tre reservationer) (endast voteringar) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och till uttalanden) 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
8
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2020 rd
Enda behandling
9
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-06-25 16:33:55