Plenum

​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
637263326560000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
84
2020 rd
Plenum
Tisdag 2.6.2020 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendena U 18-20/2020 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
9
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-05-29 10:03:45