Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Plenum

​Plenum

Riksdagens plenum är huvudforumet för riksdagens lagstiftningsarbete och aktuella politiska debatter. Plenum direktsänds på riksdagens webbplats. Torsdagens plenum inleds med en muntlig frågestund kl. 16. Direktsändningen från plenum och upptagningarna från tidigare plenum hittar du via länkarna nedan:

Direktsändning från plenum
Webbupptagningar från plenum

 

Loading...
2020/14
637183156670000000
ContentType:VaskiPage AND owstaxIdAsiakirjatyyppinimi:490c963f-9d72-4a06-ae99-aaf2d8d8fc2a AND Kielikoodi:sv AND Toimija='Plenum*' AND Eduskuntatunnus='DO 14/2020 rd*'
Förhandsinfo
Dagordning
DO
14
2020 rd
Plenum
Torsdag 27.2.2020 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019 (B 4/2020 rd). 
3
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommunminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
4
Statsministerns upplysning om Finlands beredskap för den eventualitet att coronaviruset sprids
Statsministerns upplysning
SU 3/2020 rd
Debatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. i strafflagen och 33 a § i medborgarskapslagen
Lagmotion
Pia
Kauma
saml
m.fl.
Remissdebatt
7
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 33 a § i medborgarskapslagen och 34 a kap. 5 b § i strafflagen
Lagmotion
Heikki
Vestman
saml
m.fl.
Remissdebatt
8
Nästa plenum
Senast publicerat 2020-02-26 14:06:57