Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade hållbar utveckling

Publicerad 17-11-2021 17:20

​​

Riksdagen debatterade hållbar utveckling

Riksdagen behandlade onsdagen den 17 november statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle (SRR 3/2020). Som grund för responsdebatten låg framtidsutskottets betänkande (FrUB 1/2021). 

Framtidsutskottet föreslår i sitt betänkande att man i fortsättningen i redogörelsen om Agenda 2030 mer detaljerat ska beskriva hur åtgärdsprogrammet är förenat med Finlands övriga politik för hållbar utveckling. Utskottet betonar även att hållbarhetsomställningen i sin helhet kräver en värdediskussion om vad vi kan vara eniga om och vilka de viktigaste prioriteringarna är.

Statsrådets redogörelse presenterar de åtgärder med vilka regeringen främjar genomförandet av alla 17 mål för hållbar utveckling i Finland och globalt. Redogörelsen beskriver läget för genomförandet av Agenda 2030 i Finland i dag, organiseringen av det nationella genomförandet, regeringens åtgärder för varje av de 17 målen för hållbar utveckling, de politiska principer som styr arbetet med genomförandet samt mekanismerna för uppföljning och bedömning av genomförandet. Åtgärderna i redogörelsen genomförs inom ramen för de resurser som fastställs i planen för de offentliga finanserna och budgetprocessen. 

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Framtidsutskottets betänkande FrUB 1/2021
Statsrådets redogörelse SRR 3/2020 ​

Kategorier