Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen debatterade psykisk ohälsa och missbruksproblem

Publicerad 06-10-2021 18:00
Redigerad 07-10-2021 11:07

Riksdagen debatterade psykisk ohälsa och missbruksproblem

Riksdagen förde onsdagen den 6 oktober aktuell debatt om att genomföra strategin för psykisk hälsa och stärka den psykiska hälsan i arbetslivet, utbildningen och i vardagen för alla och om den nationella drogpolitiken. Som grund för debatten låg två debattinitiativ.
,
Debatten inleddes av debattinitiativens första undertecknare, riksdagsledamot Tarja Filatov (sd) och riksdagsledamot Anna Kontula (vänst). 

Enligt Filatov har vi inte råd att fuska med de psykiska problemen eller behovet av snabb behandling. Kontula för sin del konstaterade att bara var tredje missbrukare får vård för sitt beroende.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (sd) konstaterade i sitt anförande att de psykiska problemen ofta hänger ihop med alkoholen. Tillgången till vård för missbrukare måste förbättras, betonade Kiuru.

Ett debattinitiativ är ett skriftligt förslag från en riksdagsledamot till talmanskonferensen om ett tema för en debatt om aktuella frågor.

Kategorier