Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av Ålands självstyrelselag lämnas vilande över riksdagsvalet

Publicerad 20-02-2019 17:05

Ändringen av Ålands självstyrelselag lämnas vilande över riksdagsvalet

​Riksdagen har i andra behandling godkänt ändringen av Ålands självstyrelselag. Ändringen gäller bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi.

Beslut om ändring av självstyrelselagen för Åland ska i riksdagen fattas i den ordning som gäller vid ändring av grundlag. Det här betyder att ändringen först ska godkännas med enkel majoritet i den andra behandlingen. Sedan får lagförslaget vila till nästa valperiod. Den riksdag som sammanträder efter valet ska sedan godkänna förslaget med oförändrat innehåll och med kvalificerad majoritet, det vill säga med två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Kategorier