Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om temporär höjning av inkomstgränserna i lagen om studiestöd

Publicerad 16-11-2021 20:15

Remissdebatt om temporär höjning av inkomstgränserna i lagen om studiestöd

Riksdagen förde tisdagen den 16 november remissdebatt om ändring av lagen om studiestöd (RP 214/2021). Genom ändringen höjs gränserna temporärt för den studerandes egna inkomster som påverkar studiestödet.

Regeringen föreslår att de inkomstgränser som påverkar studiestödet höjs temporärt med 25 procent år 2022. Höjningen förbättrar de studerandes möjligheter att förvärvsarbeta vid sidan om studierna och att komplettera studiestödet med löneinkomster i större utsträckning.

Den föreslagna höjningen med 25 procent görs i de inkomstgränser som gällde 2020 och 2021. Det här innebär att inkomstgränsen för en stödmånad stiger från nuvarande 696 euro till 870 euro och inkomstgränsen för en månad utan studiestöd från 2 078 euro till 2 600 euro.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till kulturutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition RP 214/2021 med behandlingsinformation​

Kategorier
Ungdomensriksdag