Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av avfallslagen i remissdebatt

Publicerad 07-04-2021 18:10
Redigerad 07-04-2021 18:10

Ändringen av avfallslagen i remissdebatt

Riksdagen förde onsdagen den 7 april remissdebatt om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den. Ändringen främjar den separata avfallsinsamlingen och den cirkulära ekonomin. 

I regeringens proposition (RP 40/2021) föreslås det ändringar i avfallslagen, miljöskyddslagen, kemikalielagen och strafflagen. En del av de föreslagna ändringarna är nödvändiga för att genomföra EU:s avfallspaket och förordningen om långlivade organiska föroreningar, en del följer av nationella behov.

Ett centralt mål är att främja uppkomsten av en hållbar cirkulär ekonom. Den cirkulära ekonomin främjas genom strängare skyldigheter för kommuner, avfallsinnehavare och förpackningsproducenter när det gäller den separata insamlingen av avfall. En viktig ändring är att kommunerna ska centralisera transporterna av separat insamlat avfall, såsom bioavfall, metallavfall och förpackningsavfall.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till miljöutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den​

Kategorier