Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice godkänd

Publicerad 13-11-2020 13:35
Redigerad 13-11-2020 13:32

Ändringen av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice godkänd

Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Giltighetstiden för bestämmelsen om finansiering av lönesubvention och startpeng förlängs från ingången av 2021 tills vidare. Den nuvarande bestämmelsen är i kraft temporärt till utgången av 2020.

Statliga anslag som anvisats för arbetslöshetsförmåner används också i fortsättningen till att finansiera lönesubvention samt startpeng som beviljas arbetslösa arbetssökande. Syftet är att trygga tillräckliga anslag för lönesubvention och startpeng och att därigenom förbättra likabehandlingen av arbetslösa arbetssökande.

Lagförslaget godkändes enligt arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande (AjUB 13/2020​).

Kategorier