Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av lagen om studiestöd godkänd

Publicerad 11-06-2021 13:20
Redigerad 11-06-2021 13:36

Ändringen av lagen om studiestöd godkänd

Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om studiestöd. Genom ändringen kan studerande få studielånskompensation eller studielånsavdrag om utexamineringen fördröjs på grund av coronaepidemin. 

I villkoren för studielånskompensationen och studielånsavdraget beaktas om inledandet av studierna har förhindrats eller studierna har fördröjts på grund av coronavirusepidemin.

En studielåntagare som har avlagt högskoleexamen 2021 eller därefter förlorar inte heller rätten till studielånskompensation eller studielånsavdrag, om han eller hon visar att det inte har varit möjligt att genomföra alla studier som krävs för examen på grund av skäl i anslutning till covid-19-epidemin. 

Studielåntagaren har även rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag om den tid som han eller hon använder för att avlägga examen överskrider den föreskrivna tiden med ett läsår.

Lagförslaget godkändes enligt kulturutskottets betänkande KuUB 3/2021.​

Kategorier