Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av utlänningslagen godkänd

Publicerad 09-06-2021 14:15
Redigerad 09-06-2021 14:41Ändringen av utlänningslagen godkänd

Riksdagen har godkänt ändringen av utlänningslagen. Genom ändringen kan man på ett effektivare sätt än i dag förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft.  

I fortsättningen kan arbetstagarens uppehållstillstånd vägras om det finns grundad anledning att misstänka att en arbetsgivare har för avsikt att kringgå bestämmelserna om inresa eller vistelse i landet vid ansökan om uppehållstillstånd. Dessutom får arbets- och näringsbyrån bättre möjligheter att avstå från att bevilja uppehållstillstånd för arbetstagare.

Även offrens rättsliga ställning förbättras. Om det finns grundad anledning att misstänka att arbetsgivaren för en utlänning som arbetar med stöd av uppehållstillstånd på ett betydande sätt har försummat sina skyldigheter som arbetsgivare eller på något annat sätt utnyttjat utlänningen, kan offret beviljas rätt att arbeta utan någon begränsning av bransch eller rätt att driva företagsverksamhet. På samma grund har utlänningen rätt att få ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd för att söka nytt arbete.

Lagförslaget godkändes enligt arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande (AjUB 8/2021). ​

Kategorier