Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bäst

Publicerad 14-09-2021 15:20
Redigerad 14-09-2021 15:20

Anmälan till Ungdomsparlamentet 2022 pågår som bäst

Ungdomsparlamentets nästa plenum hålls i riksdagen fredagen den 25 mars 2022. Ungdomsparlamentet samlas till plenum i riksdagen vartannat år, plenumet inställdes dock 2020 på grund av coronaläget.

Alla högstadieskolor kommer att få en inbjudan till plenum. Under plenidagen bekantar sig de unga med riksdagsarbetet. Dagen kulminerar i ett plenum som hålls som en muntlig frågestund, där regeringen svarar på ungdomarnas frågor. Efter frågestunden följer talmannens mottagning där ungdomarna har möjlighet att träffa riksdagsledamöter och ministrar. 

I Ungdomsparlamentets plenum deltar 199 högstadieelever. Dessutom får en journalistelev och en klubbledare från varje parlamentsklubb medverka. 

Målet med Ungdomsparlamentets verksamhet är att ge de unga insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Verksamheten planeras och genomförs av riksdagen och Utvecklingscentralen Lärorik. Kärnan i Ungdomsparlamentets verksamhet utgörs av skolornas parlamentsklubbar där ungdomarna bekantar sig med demokratins nyckelfrågor, aktuella samhällsteman och ungas påverkningsmöjligheter i allmänhet.

Anmälan till Ungdomsparlamentets plenum 2022 görs via anmälningsblanketten nedan. Sista anmälningsdag är fredagen den 19 november 2021. 

Anmälningsblankett 
Mer om Ungdomsparlamentet​

Kategorier
Ungdomensriksdag