Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Behandlingen av nästa års budget började

Publicerad 15-12-2020 16:00
Redigerad 16-12-2020 11:16

​Finansutskottets ordförande Johannes Koskinen (sd) presenterade utskottets betänkande för riksdagen.

Behandlingen av nästa års budget började

​​Responsdebatten om statsbudgeten för 2021 inleddes tisdagen den 15 december. Som grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande (FiUB 36/2020).

Budgetens slutsumma uppgår till 65,2 miljarder euro, vilket är 7,5 miljarder euro mer än i ordinarie budgeten för 2020. Budgeten uppvisar ett underskott på 11,7 miljarder euro, som kommer att täckas med ny upplåning. Statsskulden beräknas vara cirka 138 miljarder euro vid utgången av 2021, vilket är cirka 57 procent i förhållande till bnp.

Finansutskottet ökade budgetutgifterna med 40 miljoner euro, som bland annat ska användas för att åtgärda det eftersatta underhållet av trafikleder, höja kompetensen, främja uteliv och motion i naturen och stödja civilsamhällesorganisationernas verksamhet.

Responsdebatten pågår veckan ut och ännu måndagen den 21 december.

Finansutskottets betänkande (FiUB 36/2020)
Mer om behandlingen av statsbudgeten för 2021​

Kategorier