Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet

Publicerad 01-10-2021 15:30

Budgetbehandlingen fortsätter i finansutskottet

Riksdagen avslutade remissdebatten om regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 (RP 146/2020) fredagen den 1 oktober. Budgetbehandlingen fortsätter nu i finansutskottet.

I regeringens proposition uppskattas inkomsterna uppgå till 57,9 miljarder euro, varav skatteinkomsterna utgör 48,7 miljarder euro. Anslagen föreslås uppgå till 64,8 miljarder euro, vilket är 0,5 miljarder euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2021.  Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro. Statsskulden beräknas uppgå till cirka 146 miljarder euro vid utgången av 2022. 

Riksdagsledamöterna kan lämna i budgetmotioner, dvs. föreslå ändringar i budgetpropositionen, till och med fredagen den 8 oktober.

Den egentliga behandlingen av budgetpropositionen sker i finansutskottet. När utskottsbehandlingen är slutförd tas ärendet på nytt upp i plenum i december.

Tidtabeller och riksdagsdokument med anknytning till statsbudgeten för 2022
Mer om budgetbehandlingen i riksdagen​

Kategorier