Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Lagförslaget till coronapass godkänt i första behandling

Publicerad 12-10-2021 23:00
Redigerad 13-10-2021 09:43

Lagförslaget till coronapass godkänt i första behandling

Riksdagen godkände tisdagen den 12 oktober i första behandling ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Ändringen gäller bland annat ibruktagande av coronapass och förlängning av inresebestämmelserna. Innehållet i lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 25/2021).

Syftet med den nationella användningen av EU:s digitala coronaintyg, dvs. det så kallade coronapasset är att förhindra spridningen av coronasmitta vid sammankomster och på så sätt främja öppnandet av samhället på ett hälsosäkert sätt. Coronapasset kan användas som en alternativ åtgärd endast när restriktioner är i kraft för tillställningen eller utrymmet i fråga

Som coronapass fungerar EU:s coronaintyg som fås från Kanta-tjänsten. Vid behov kan intyget fås i pappersform från hälso- och sjukvården. Intyget avläses med den av Institutet för hälsa och välfärd godkända applikationen Coronaintygsavläsaren. Bestämmelserna om coronapass är i kraft till den 31 december 2021.

Giltighetstiden för de temporära inresebestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till den 31 december 2021. Syftet med bestämmelserna är att skydda befolkningens hälsa genom att förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids till Finland.

Ärendet tas upp till andra behandling fredagen den 15 oktober. 

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 25/2021​

Kategorier