Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Diskrimineringsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen

Publicerad 31-03-2022 10:10

​Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman och byråchefen Rainer Hiltunen överlämnade berättelsen till talman Matti Vanhanen. 

Diskrimineringsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen

Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman överlämnade sin berättelse om likabehandlingsläget i Finland till riksdagens talman Matti Vanhanen onsdagen den 31 mars. Enligt berättelsen sitter diskrimineringen fortfarande djupt i det finländska samhällets strukturer.

Berättelsen ger en översikt över likabehandlingsläget i Finland samt tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna med avseende på utlänningars rättigheter och människohandel. Ombudsmannen rekommenderar att riksdagen genomför lagändringar med vilka likabehandling samt de grundläggande rättigheterna kan tillgodoses på ett bättre sätt. 

Antalet kontakter som ombudsmannen tagit emot har ökat betydligt varje år. Det största antalet kontakter handlar om diskriminering på grund av funktionsnedsättning och ursprung. Diskriminering och rasism påverkar många människors liv på ett övergripande sätt ända sedan barndomen. Ännu i dag händer det att minoriteter blir utsatta för etnisk profilering av säkerhetsmyndigheterna, samkönade par har svårt att hyra en bostad, en person med funktionsnedsättning möter strukturella hinder för sysselsättningen och svenskspråkiga betjänas inte på deras eget modersmål. 

Diskrimineringsombudsmannen är en självständigt statlig myndighet vars uppgift är att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen enligt vad som föreskrivs i den lagen samt allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Dessutom är ombudsmannen nationell rapportör om människohandel.

Diskrimineringsombudsmannen ger riksdagen en gång vart fjärde år en berättelse om hur principen om likabehandling har realiserats. Den nu överlämnade berättelsen är den andra i sitt slag. 

Läs hela berättelsen på diskrimineringsombudsmannens webbplats​

Kategorier