Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen diskuterade Finlands deltagande i EU:s stridsgrupps beredskapsperiod

Publicerad 27-05-2020 17:30
Redigerad 28-05-2020 10:53

​Utrikesutskottets ordförande Mika Niikko (sannf) presenterade utskottets betänkande i plenum.

Riksdagen diskuterade Finlands deltagande i EU:s stridsgrupps beredskapsperiod

Riksdagen behandlade onsdagen den 27 maj statsrådets redogörelse om försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020 (SRR 2/2020). Som grund för responsdebatten låg utrikesutskottets betänkande (UtUB 2/2020).

Utrikesutskottet konstaterar i sitt betänkande att Finland hittills har deltagit fem gånger i EU:s stridsgrupper och att erfarenheterna av deltagandet har varit positiva. Deltagande i stridsgrupper ingår i Finlands insatser för att utveckla och genomföra EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, och är tillika ett konkret bidrag för att stärka och genomföra EU:s försvarspolitik och EU:s permanenta strukturerade samarbete. De länder som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet förväntas förbinda sig att i betydande grad delta i stridsgruppernas beredskapsperioder.

Efter responsdebatten godkände riksdagen ett ställningstagande enligt vilket riksdagen inte har någonting att anmärka med anledning av redogörelsen.

Utrikesutskottets betänkande 2/2020
Statsrådets redogörelse SRR 2/2020

Kategorier