Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Flaggorna vajar för barnets rättigheter fredagen den 20 november

Publicerad 19-11-2020 10:15
Redigerad 19-11-2020 10:29

Flaggorna vajar för barnets rättigheter fredagen den 20 november

​​​Fredagen den 20 november firar vi barnkonventionens dag. Dagen är i år för första gången en flaggdag. Veckan för barnets rättigheter är en aktivitetsbetonad temavecka som firas den 16–22 november. Veckans tema är barnets rätt till en framtid.

Statsrådets Youtube-kanal sänder direkt från skolan Puistokoulu i Jyväskylä där Finlands flagga hissas klockan 8. I flagghissningen deltar skolelever, barnombudsmannen samt representanter för den nationella barnstrategin och Jyväskylä stad.  

Ett av programinslagen i sändning är republikens president Sauli Niinistös, riksdagens talman Anu Vehviläinens och statsminister Sanna Marins videohälsningar till barn och unga festdagen till ära. 

Direktsändningen på statsrådets Youtube-kanal​ börjar klockan 8 och en videoupptagning av den kan ses efter klockan 9.

I riksdagen uppmärksammas veckan för barnets rättigheter bland annat med talman Anu Vehviläinens kaffebjudning för alla riksdagsledamöter som fått barn under innevarande valperiod.  

Barnkonventionens dag

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs i New York den 20 november 1989. Dagen har börjat firas som barnkonventionens dag då barnets rättigheter uppmärksammas på olika sätt runt om i världen. I Finland har barnkonventionens dag stått i almanackan sedan 2002.

FN:s konvention om barnets rättigheter är den människorättskonvention som ratificerats av flest länder, och i Finland ska genomförandet av konventionen nu främjas genom en nationell barnstrategi. Strategin, som utgår från de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, kommer att färdigställas ännu i år. Den syftar till ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Flaggning på barnkonventionens dag är ett värdigt sätt att respektera barnets rättigheter, betona att det finns anledning till fest och påminna om att Finland är ett av världens bästa länder för barn att leva i. Samtidigt ger flaggningen ett löfte om att vi alla tillsammans arbetar för en ännu bättre barndom.

Kategorier