Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Tillfällig flygbegränsning vid riksdagen

Publicerad 22-11-2021 11:40

Tillfällig flygbegränsning vid riksdagen

Transport- och kommunikationsverket Traficom har inrättat en temporär begränsande UAS-luftrumszon vid riksdagens fastigheter för tiden 22.11.2021 –20.4.2022. Genom beslutet begränsas drift av obemannade luftfarkoster såsom drönare vid riksdagen. 

En begränsande UAS-zon inrättas senare genom luftfartsföreskriften OPS M1-29. Föreskriften tillämpas från och med den 21 april 2022.

Kategorier