Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Fortsatt nedstängning av restauranger i remissdebatt

Publicerad 23-03-2021 22:10
Redigerad 24-03-2021 10:17

Fortsatt nedstängning av restauranger i remissdebatt

Riksdagen förde tisdagen den 23 mars remissdebatt om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet. Regeringen föreslår att stängningen av restaurangerna fortsätter fram till den 18 april 2021. 

Nedstängningen gäller förplägnadsföretag såsom restauranger, kaféer, barer och nattklubbar i områden där coronavirusepidemin är i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen. Bestämmelser om de områden som omfattas utfärdas genom förordning av statsrådet. Stängningen gäller till och med den 18 april 2021.

Ändringen av lagen har samma innehåll som den temporära ändring i den nuvarande lagen, som upphör att gälla den 28 mars 2021.

Regeringens proposition RP 38/2021​

Kategorier