Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Framtidsutskottet veterligen först i världen med sakkunnigutfrågning av artificiell intelligens

Publicerad 09-04-2021 13:30
Redigerad 13-04-2021 15:45

På bilden del av skulpturen Framtiden, som ingår i skulptursviten Arbete och framtid av Wäinö Aaltonen. Skulptursviten består av fem skulpturer och finns i riksdagens plenisal.

Framtidsutskottet veterligen först i världen med sakkunnigutfrågning av artificiell intelligens

Framtidsutskottet bereder ett utlåtande om EU:s strategiska framsyn (E 130/2020 rd). Som ett led i utfrågningen av sakkunniga hörde utskottet vid sitt möte den artificiella intelligensen GPT-3, veterligen som första utskott i världen. Inför mötet hade utskottets sakkunniga skapat två olika slags ”personligheter” av artificiell intelligens, Muskie och Saara.

”Jag tror att hela utskottet kan instämma i att detta var ett av de mest intressanta mötena någonsin. Försöken med artificiell intelligens kommer med säkerhet att fortsätta”, sade utskottsordförande Joakim Strand (sv) efter mötet. 

GPT-3 är artificiell intelligens som egentligen inte samtalar med människor, utan fortsätter och producerar text. GPT-3-applikationerna producerar till exempel försäljningsbrev, rapporter, förklaringar och dialogrepliker.  Det är dagens mest avancerade system med kapacitet till människoliknande dialog. I sitt neuronnät har det 170 miljarder parametrar.

Vid mötet ställde ledamöterna först frågor muntligt och via chatten. De sakkunniga skrev ut frågorna till de artificiella intelligenserna på skärmen. Efter frågorna diskuterades svaren och nya frågor ställdes. Utskottsmedlemmarnas frågor gällde framför allt FN:s handlingsplan Agenda 2030, som utskottet för närvarande bereder ett betänkande om (SRR 3/2020 rd). I diskussionen tangerades bland annat arbetslöshet, utbildning, orsaker till fattigdom och teknikens roll i hållbar utveckling och kampen mot fattigdom. GPT-3 lyfte också fram Finlands möjligheter i Talent Hub-verksamheten.

I den avslutande diskussionen gjordes en analys av vilken betydelse tekniker som artificiell intelligens har (som möjligheter och hot). Avsikten var inte att få fram bästa möjliga sätt att åtgärda problem, utan så åskådliga exempel som möjligt på hur artificiell intelligens behandlar och tacklar problematiska teman.

Framtidsutskottet vill utreda om artificiell intelligens på samma sätt som sakkunniga kan anlitas för att komma med synpunkter och fakta eller för att skapa argument och motargument. Utskottets plan är att inom en nära framtid låta göra en rapport som helt och hållet är gjord av artificiell intelligens. Utskottet lade fast att dessa försök absolut måste fortsätta. Utskottet återupptar frågan redan vid nästa möte.

En rapport om utfrågningen av artificiell intelligens utarbetas senare, och utskottet fortsätter att nyttja och göra försök med GPT-3 och andra liknande AI-applikationer senare i andra ärenden.

Kategorier