Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022

Publicerad 21-12-2021 11:40

Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar förlängs till utgången av juni 2022

Riksdagen har godkänt de temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice. Giltighetstiden för de temporära bestämmelser som har samband med coronaepidemin förlängs till utgången av juni 2022. Bestämmelserna förblir i huvudsak oförändrade.

Giltighetstiden för bestämmelserna om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet och om tillsyn över förplägnadsrörelser förlängs. Dessutom förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om särskilda hygienkrav i persontrafiken och övriga tjänster och om temporär begränsning av verksamheten när epidemiläget kräver det.

Även bestämmelserna om covidintyget förlängs. Samtidigt preciseras bestämmelserna om användningen av covidintyg genom att användningen riktas till att gälla hela öppettiden för offentliga tillställningar och utrymmen.

Likaså förlängs giltighetstiden för bestämmelserna om hälsosäker inresa under coronapandemin. Av personer som anländer till Finland krävs fortfarande antingen ett tillförlitligt intyg över att de har haft covid-19 inom de sex senaste månaderna, fått en godkänd vaccinationsserie mot coronavirus eller före ankomsten till Finland tagit ett tillförlitligt coronavirustest med negativt resultat. 

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 36/2021.​

Kategorier